Šta je DinaCard?

DinaCard kartica je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovog novca. U okviru dodatnih usluga za korisnike, kartica se može koristiti za plaćanje putem mobilnog telefona, plaćanje na internetu i plaćanje direktno na šalterima Uprave za trezor...

Guverner Narodne banke Srbije gospođa Jorgovanka Tabaković održala je govor na promociji nove usluge za korisnike DinaCard kartica - servisa "Podigni dinare", kojim se korisnicima nacionalne kartice omogućuje da podignu gotov novac uz kupovinu na benzinskim stanicama kompanije NIS a.d. Novi Sad


Korisnici kartica Korisnici kartica

Korisnici kartica

DinaCard kartica je domaća, nacionalna platna kartica koja se može koristiti za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca. Korisnici DinaCard platnih kartica mogu biti fizička i pravna lica.

Trgovci - akceptanti Trgovci - akceptanti

Trgovci - akceptanti

Omogućavanjem korišćenja DinaCard platnih kartica na svom prodajnom mestu otvarate sebi nove mogućnosti uvećanja prometa, budući da je do sada izdato 2 miliona DinaCard platnih kartica.

Banke i druga pravna lica Banke i druga pravna lica

Banke i druga pravna lica

U DinaCard sistemu mogu da učestvuju poslovne banke, drugi pružaoci platnih usluga i pravna lica specijalizovana za poslove procesiranja transakcija i izrade i personalizacije kartica.

Internacionalna DinaCard kartica Internacionalna DinaCard kartica

Internacionalna DinaCard kartica

Iako je DinaCard kartica nacionalna kartica Republike Srbije namenjena dominantno za domaću upotrebu, uspostavljanjem saradnje sa dva velika internacionalna kartična sistema Narodna banka Srbije omogućila je izdavanje internacionalne DinaCard kartice koja se može koristiti i u inostranstvu.

Pogodnosti za korisnike Pogodnosti za korisnike

Pogodnosti za korisnike

Pored plaćanja na svim prodajnim mestima u Srbiji koja prihvataju platne kartice, podizanja gotovine na bankomatima, plaćanja na veb sajtovima domaćih trgovaca i plaćanja obaveza prema državi na šalterima filijala Uprave za trezor...

Lista akceptanata koji prihvataju plaćanja DinaCard karticama na internetu Lista akceptanata koji prihvataju plaćanja DinaCard karticama na internetu

LISTA TRGOVACA KOJI OMOGUĆUJU PLAĆANJE DINA KARTICOM NA INTERNETU

Lista akceptanata koji prihvataju plaćanja DinaCard karticama na internetu