Pitanja i odgovori

Gde mogu koristiti svoju DinaCard karticu?

DinaCard kartica može da se koristi u Srbiji, na svim bankomatima, prodajnim mestima i šalterima obeleženim nalepnicom sa znakom DinaCard:

logo-new

Postoji i tip DinaCard kartice koja se može koristiti i u inostranstvu. Ta kartica se, pored prodajnih mesta u zemlji označenih nalepnicom DinaCard, može koristiti i u inostranstvu, na bankomatima i prodajnim mestima označenim nalepnicama prihvatnih mreža Diners Club International, Discover i Pulse:

diners
discover
pulse
Koja je razlika između debitnih i kreditnih kartica?

Debitne kartice omogućavaju korisniku da plaća robu i usluge i podiže gotovinu do visine iznosa sredstava koja ima na računu, koji može da uključuje i dozvoljeni minus.

Kreditne kartice omogućavaju korišćenje sredstava kojima izdavalac kreditira korisnika kartice, po prethodno zaključenom ugovoru. Više informacija o karakteristikama različitih vrsta platnih kartica u DinaCard sistemu možete pronaći na strani Debitne i kreditne kartice.

Kako postati korisnik kartice?

Korisnici DinaCard kartica mogu biti sva punoletna fizička lica (u slučaju poslovne kartice – pravna lica) koja imaju otvoren račun kod nekog od izdavalaca DinaCard kartice.

U pojedinim slučajevima, kao na primer kod pripejd kartica, korisnici mogu biti i maloletna lica između 14 i 18 godina starosti.

Izdavaoci, u skladu sa svojom poslovnom politikom, definišu uslove izdavanja debitnih i kreditnih DinaCard kartica. Uobičajeno je da prilikom izdavanja kreditnih kartica izdavaoci proveravaju kreditnu sposobnost i pouzdanost klijenta (da li je u prošlosti uredno izmirivao svoje obaveze), kao i da određuju starosnu granicu za izdavanje kreditnih kartica. Pri utvrđivanju kreditnog limita izdavaoci najčešće uzimaju u obzir visinu mesečnih primanja budućeg korisnika, kako mesečna rata za otplatu ne bi prešla određeni procenat mesečnih primanja.

Kako se kartica koristi na bankomatu?

Ako želite da podignete novac na bankomatu, potrebno je samo da sledite uputstva na bankomatu, koja su veoma jednostavna. Nakon ubacivanja kartice, potrebno je prvo ukucati PIN (lični broj za identifikaciju), a nakon toga slediti uputstva – obično se bira račun s koga želite da podignete novac, a zatim se bira ili ukucava iznos. Prilikom unosa PIN broja preporučljivo je prekriti rukom tastaturu bankomata, a nakon isplate željenog iznosa sačekati račun, koji se u ovom slučaju ne potpisuje. Korisno je zadržati ga zbog kontrole izvoda s računa za koji je kartica vezana.

Kako se kartica koristi na prodajnom mestu?

Ako ste na prodajnom mestu i plaćate karticom s magnetnim zapisom, račun koji dobijete od prodavca se, nakon transakcije karticom na POS terminalu, potpisuje. Ako plaćate karticom s čipom, na POS terminalu se unosi PIN i stoga se račun ne potpisuje, kao ni u slučaju kada se plaća beskontaktnom karticom ispod određenog iznosa. Ovaj račun je ipak korisno sačuvati radi kontrole izvoda.

Šta da radim ako karticu izgubim ili mi je neko ukrade?

Ako izgubite platnu karticu, kao i u slučaju krađe, potrebno je da to odmah prijavite svom izdavaocu i sledite uputstva službenika. Ako se gubitak desi tokom neradnog dana ili noću, svi izdavaoci su dužni da imaju korisnički servis koji je korisnicima kartica na raspolaganju 24 časa dnevno. Na poleđini svake DinaCard kartice nalazi se broj korisničkog servisa izdavaoca, koji treba nakon dobijanja kartice da zapišete ili sačuvate na neki drugi način, kako biste gubitak kartice mogli odmah da prijavite.

Na koji način se vrši otplata duga po kreditnoj revolving kartici?

Veliki broj kreditnih kartica u našoj zemlji spada u tzv. revolving kartice. Ovaj izraz se zapravo koristi da se opiše način otplate duga po kartici. Revolving model podrazumeva da se na mesečnom nivou uvek otplaćuje određeni (ugovoreni) procenat duga, dok se ostatak prenosi u sledeći mesec. Dakle, za razliku od potrošačkih kredita, dug se ne otplaćuje u jednakim mesečnim ratama, već se rate (iznos određenog procenta duga) smanjuju u skladu sa smanjenjem ukupnog duga. S druge strane, ovakva otplata je obično vremenski duža od otplate klasičnog potrošačkog kredita. Procenat duga koji se otplaćuje na mesečnom nivou obično se kreće između 5% i 30%.

Šta da radim ako mi je kartica istekla?

Ako redovno koristite DinaCard karticu, vaš izdavalac će vam karticu ponovo izdati automatski po isteku roka njene važnosti. Izdavaoci imaju običaj da korisnike unapred obaveste SMS porukom o roku isteka kartice, i na taj način daju korisniku priliku da otkaže obnovu kartice ako ne želi više da je koristi. Ako se kartica ne odjavi, ona se automatski produžava.

Gde da podignem gotovinu ako nema bankomata moje banke u blizini?

Ako u vašoj blizini ne postoji bankomat izdavaoca vaše kartice, gotovinu možete podići na bilo kom bankomatu s DinaCard oznakom. Jedino što je potrebno da znate jeste da većina izdavalaca naplaćuje proviziju za podizanje gotovine na tuđem bankomatu, koja se obično kreće u rasponu od 1% do 2%, za razliku od podizanja gotovine na svojim bankomatima, za šta se provizija ne naplaćuje.

Da li nekom mogu pokloniti karticu?

Postoji poseban tip kartica koje se mogu kupiti na poklon – to su pripejd poklon kartice. Pripejd kartica može biti lep poklon za posebne prilike, poput venčanja ili rođendana. Pripejd kartice podrazumevaju unapred određeni iznos kojim korisnik raspolaže, a mogu se kupiti u banci ili kod bilo kod drugog izdavaoca platnih kartica. Više o pripejd karticama možete pronaći na strani Pripejd kartice.

Kako mogu platiti porez DinaCard karticom?

Na našem tržištu, jedino DinaCard karticom porez možete platiti direktno na šalterima u filijalama Uprave za trezor Ministarstva finansija, i to bez provizije. Na isti način, bez provizije, možete izmiriti i druge obaveze: godišnji porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika i porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva.

Da li DinaCard karticu mogu koristiti i za plaćanje na internetu?

Da, svi korisnici nacionalne DinaCard kartice svoju karticu mogu koristiti i za plaćanje na internetu, preko veb-prodavnica domaćih trgovaca koji kao mogućnost plaćanja navode domaću karticu, što ćete prepoznati po logotipu DinaCard sistema:

logo-new

Kako da bezbedno koristim svoju karticu za plaćanje na internetu?

Da biste svoju karticu bezbedno koristili za onlajn plaćanja, dovoljno je da se pridržavate nekoliko osnovnih pravila koja važe za takav tip plaćanja.

 • Uvek proverite da adresa veb-stranice na kojoj se nalazi formular za unos podataka o kartici počinje s „https”.
 • U toku plaćanja uvek pažljivo čitajte sva obaveštenja i poruke koji vam se pojavljuju na ekranu i nikada ih nemojte zanemarivati ili zatvarati pre prethodnog čitanja.
 • Za onlajn plaćanje nikada neće biti potrebno da unosite svoj PIN; dakle, čak i ako se od vas bude tražilo da ga unesete, nikada to nemojte raditi, jer je najverovatnije u pitanju pokušaj zloupotrebe.
 • Nikada karticu nemojte foto-kopirati ili je na drugi način umnožavati, a drugima nikada nemojte slati mejlom (ili na neki drugi pisani način) podatke o kartici koji se koriste za kupovinu preko interneta, tj. ime i prezime, broj kartice, datum isteka i trocifreni kod na poleđini kartice.

Postoje izdavaoci koji obezbeđuju dodatan nivo zaštite svojih korisnika za interneta plaćanja, odnosno prilikom svake kupovine obavlja se dodatna autentifikacija (provera identiteta) korisnika kartice.

Šta su specijalni kobrend DinaCard programi?

Specijalni kobrend DinaCard programi su programi u okviru kojih se korisnicima izdaju kartice koje pružaju određene pogodnosti prilikom plaćanja na pojedinim prodajnim mestima, u vidu nagrađivanja, povraćaja dela novca, povoljnijih uslova plaćanja i slično. Više o specijalnim kobrend programima možete pronaći na strani Kobrend kartice.

Šta je PostCard – samo čekovna kartica ili njom mogu i plaćati?

PostCard kartica Poštanske štedionice ujedno je i DinaCard platna kartica. Njom možete plaćati na svim prodajnim mestima u zemlji obeleženim DinaCard znakom, kao i podizati gotovinu na svim bankomatima s DinaCard oznakom.

Šta ako mi bankomat „pojede” karticu?

U pojedinim, ređim slučajevima, moguće je da vam prilikom podizanja gotovine bankomat zadrži karticu. To se, na primer, može desiti ako tri puta unesete pogrešan PIN jer je bankomat programiran tako da, iz bezbednosnih razloga, u slučaju da je kartica ukradena, spreči neovlašćeno podizanje novca, ili ako nakon podizanja gotovine u predviđenom roku (obično je to 30 sekundi), ne preuzmete vašu karticu iz bankomata.

Ako se bankomat nalazi u okviru filijale ili ekspoziture poslovne banke, najbolje je da se obratite direktno zaposlenima u banci s molbom da vam se kartica vrati. Ukoliko to nije moguće (npr. van radnog vremena), ili ako se bankomat ne nalazi u okviru banke, potrebno je da se javite svom izdavaocu kartice i prijavite slučaj. Postoji procedura po kojoj se zadržane kartice vraćaju korisnicima.

Kako da postupim u slučaju duplog zaduženja računa?

Ako se desi da vam se za jednu kupovinu ili podizanje gotovine račun duplo zaduži, potrebno je da se javite izdavaocu kartice i uložite reklamaciju. Po okončanju reklamacije odgovarajući iznos biće vraćen na vaš račun.

Da li postoji dnevni limit za plaćanje karticom ili podizanje gotovine na bankomatu?

Izdavaoci kartica najčešće definišu dnevne limite ili limite po transakciji za podizanje gotovine na bankomatu, a u izuzetnim (retkim) slučajevima može postojati i limit po transakciji za plaćanje karticom. Preporučljivo je stoga da se, prilikom preuzimanja kartice, kod svog izdavaoca informišete o visini pomenutih limita.

Putujem u inostranstvo i želim da koristim svoju karticu – šta je neophodno da znam pre puta?

Pre nego što otputujete u inostranstvo, potrebno je da kod izdavaoca platne kartice proverite da li ona može da se koristi i u inostranstvu, kao i koji su uslovi, osnovni troškovi i naknade za korišćenje te kartice u inostranstvu.

Nalazim se u stranoj zemlji i želim da koristim svoju karticu – šta je potrebno da znam?

Ukoliko želite da platite na prodajnom mestu, pre samog plać́anja treba proveriti da li prodajno mesto prima tip kartice koju imate. Iako ovo možete utvrditi uvidom u nalepnice koje su zalepljene na prodajnom mestu, savetujemo vam da to proverite i sa samim prodavcem. Ako se ima u vidu visina provizije za korišćenje platnih kartica u inostranstvu, pogodnije je plaćanje karticom direktno kod trgovca od podizanja gotovine na bankomatu. Prilikom plaćanja debitnom karticom provizija se često ne naplaćuje, a u slučaju kada postoji, znatno je niža od provizije za podizanje gotovine na bankomatu.

Visina provizije za korišćenje bankomata u inostranstvu razlikuje se u zavisnosti od vrste kartice, iznosa koji se podiže i samog izdavaoca. Ukoliko nemate moguć́nost da direktno na prodajnom mestu izvršite plaćanje i primorani ste da podignete novac s bankomata, u tom slučaju koristite debitnu karticu, jer su provizije najčešće niže nego provizije za korišćenje kreditne kartice.

Pojedine banke u inostranstvu ne naplaćuju proviziju za podizanje novca debitnom karticom ukoliko imaju takav ugovor s vašom matičnom bankom u Srbiji. Česta je zabluda korisnika da banka u inostranstvu neće naplatiti proviziju za podizanje novca s bankomata ako je iz iste bankarske grupacije kao i banka koja je izdala karticu u Srbiji. Sve poslovne banke u Srbiji su zasebna pravna lica, stoga provizija za podizanje novca s bankomata neće biti naplaćena samo ako su banke međusobnim sporazumom regulisale to pitanje, što možete proveriti s vašom bankom pre nego što otputujete u inostranstvo.

Više informacija o plaćanju karticama u inostranstvu možete pronaći na veb-sajtu Tvoj novac.

Šta ako kupujem u stranoj valuti – koji kurs se primenjuje?

Ukoliko posedujete platnu karticu koja zadužuje vaš dinarski račun, morate imati u vidu troškove konverzije valute, čija visina zavisi od vrste valute i samog izdavaoca. Pre putovanja korisno je da se kod svog izdavaoca informišete i o kursu koji se koristi prilikom konverzije iznosa u dinare iz valute u kojoj ste platili. Više informacija o troškovima konverzije valute u dinare prilikom korišćenja platnih kartica u inostranstvu možete pronaći na veb-sajtu Tvoj novac.

Da li trgovac može da mi naplati proviziju za plaćanje karticom?

U skladu sa Zakonom o platnim uslugama, trgovac kao primalac plaćanja vam ne može zahtevati posebnu naknadu za korišćenje platne kartice.

Kako izgleda tok kartične transakcije – ko sve učestvuje u mom plaćanju?

U najvećem broju kartičnih sistema postoje četiri glavna učesnika u transakciji – kupac (korisnik kartice), trgovac (primalac plaćanja), izdavalac kartice (banka ili drugi pružalac platnih usluga) i prihvatilac kartice (takođe banka ili drugi pružalac platnih usluga). Između izdavaoca i prihvatioca plaćanja najčešće se nalazi kartični sistem plaćanja, tj. centralna tačka koja povezuje sve učesnike plaćanja.

I dok je samo korišćenje platne kartice jednostavno, u pozadini se obavlja niz složenih aktivnosti koje omogućuju plaćanje. Upotrebom platne kartice, a posredovanjem izdavaoca, prihvatioca i kartičnog sistema plaćanja, realizuje se prenos sredstava od korisnika kartice do prodajnog mesta. Pri tom se sprovode različite operacije, od povezivanja POS-a preko procesora sa izdavaocem kartice, prenosa podataka o kartici i obavljenoj transakciji, provere valjanosti kartice i raspoloživosti sredstava na računu, slanja odobrenja ili odbijanja, do komunikacije prihvatioca i izdavaoca radi naplate sredstava.

Slikovito, tok tipične kartične transakcije izgleda ovako:

shema_el

Šta je važno da znam ako želim da postanem korisnik debitne ili kreditne kartice?

Ako želite da uzmete debitnu ili kreditnu DinaCard karticu, neophodno je da se, kada odete kod izdavaoca, detaljno upoznate sa uslovima izdavanja DinaCard platnih kartica.

Debitna DinaCard kartica izdaje se besplatno (najčešće u okviru paketa usluga za korisnike), ili uz manju naknadu (na primer, prilikom izdavanja dodatne kartice). Pri korišćenju debitnih DinaCard kartica za plaćanje robe i usluga, ne naplaćuje se provizija. Kad je reč o podizanju gotovine na bankomatima uobičajeno je sledeće:

 • Za podizanje gotovine na sopstvenim bankomatima izdavaoci, po pravilu, ne naplaćuju proviziju;
 • Ako se gotovina podiže na bankomatu nekog drugog izdavaoca, provizija postoji, a definišu je izdavaoci u skladu sa svojom poslovnom politikom. Ona se obično kreće u rasponu od 1% do 2%.

Prilikom uzimanja kreditne DinaCard kartice, važno je da obratite pažnju na:

 • naknadu za izdavanje kartice, koja se plaća jednokratno pri izdavanju kartice;
 • godišnju članarinu za korišćenje kartice, koja se može obračunavati jednom godišnje ili je izdavaoci mogu podeliti u jednake mesečne rate;
 • kamatnu stopu za korišćenje kartice, kao i na to da li je kredit odobren s nekom klauzulom (devizna, rast cena na malo i sl.); važno je istaći i to da se kamata po kreditnim karticama obračunava samo na iskorišćeni iznos kredita, a ne na ceo odobreni limit;
 • proviziju za isplatu gotovine – za razliku od debitnih kartica, kod kreditnih kartica uobičajeno je da se provizija naplaćuje za isplatu gotovine na sopstvenim bankomatima i šalterima, kao i na šalterima i bankomatima drugih izdavalaca;
 • obezbeđenje koje je potrebno za kreditnu karticu; obezbeđenje je uglavnom menica koju je potpisao korisnik kartice, depozit ili administrativna zabrana.

Kako podizanje gotovine na bankomatu predstavlja dodatnu pogodnost, a često i znatnu uštedu vremena, korisno je informisati se o mreži odnosno lokacijama bankomata određenog izdavaoca, kao i o dnevnim limitima za podizanje gotovine na bankomatima po kartici. Iz bezbednosnih razloga uobičajeno je da izdavaoci imaju određeno ograničenje za podizanje gotovine na svojim bankomatima, ali i po svakoj svojoj kartici.

Po čemu se nacionalna DinaCard razlikuje od ostalih platnih kartica na našem tržištu?

Zahvaljujući tome što na domaćem tržištu uspešno funkcioniše nacionalna platna kartica – Dina kartica, baš kao u velikim evropskim i svetskim ekonomijama, na tržištu postoji viši nivo konkurentnosti, ograničava se siva ekonomija, a bezgotovinska plaćanja su dostupnija i građanima i privredi.

Od svih kartičnih sistema koji posluju na domaćem tržištu, naknade i provizije u sistemu DinaCard su najpovoljnije za sve učesnike. Dina kartice imaju i druge prednosti, koje su tipične za nacionalne kartične šeme. S obzirom na to da je reč o domaćim sistemima, pravila funkcionisanja nacionalnih platnih kartica efikasno se prilagođavaju potrebama domaćeg tržišta, pa je i uvođenje novih proizvoda, servisa i usluga za izdavaoce kartica znatno jednostavnije, brže i jeftinije. Na našem tržištu, jedino DinaCard karticom porez se može platiti direktno na šalterima u filijalama Uprave za Trezor, i to bez provizije. Na isti način, bez provizije, mogu se izmiriti i druge obaveze: godišnji porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika i porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva.

U skladu s pravilima sistema, izdavanje osnovne nacionalne platne kartice je besplatno, uz tekući račun. Ova praksa ima pozitivan efekat, pa važi i za kartice drugih kartičnih sistema, čime Dina direktno doprinosi snižavanju troškova bankarskih usluga za građane.

I pored toga što je nacionalna kartica i što je prvenstveno namenjena domaćem prometu, Dina karticu, u zavisnosti od izdavaoca, moguće je koristiti i u inostranstvu na prihvatnim mrežama Discover, Diners Club International i Pulse.