Погодности

Поред плаћања на свим продајним местима у Србији која прихватају платне картице, подизања готовине на банкоматима, плаћања на веб сајтовима домаћих трговаца и плаћања обавеза према држави на шалтерима филијала Управе за трезор, корисницима националне картице у појединим банкама омогућене су посебне погодности. Позивамо вас да редовно посећујете наш сајт како бисте увек били информисани о погодностима и акцијама које спроводе банке издаваоци Дина картице.

Подизање готовине уз куповину DinaCard картицом у малопродајним објектима Меркатор, Рода и Идеа – корисници свих банака у земљи

За кориснике DinaCard картица свих банака у DinaCard систему компанија „Меркатор-С” је у свим својим малопродајним објектима Меркатор, Рода и Идеа увела нову услугу која им омогућава подизање готовог новца без одласка до банкомата или шалтера банке.

Услуга „Подигни динаре” јесте услуга која корисницима DinaCard картица омогућава истовремену куповину и подизање готовине у износу до 5.000 динара, без провизије, без обзира на износ куповине. Захваљујући разгранатој мрежи продајних места Меркатор, Рода и Идеа, посебно у оним срединама у којима је мање развијена мрежа банкомата, услуга сервиса подизања готовине уз куповину у DinaCard систему биће доступна великом броју потрошача, чиме ће им бити олакшан приступ готовини. Истовремено, понуда сервиса „Подигни динаре” увећава конкурентност трговаца, јер представља могућност за привлачење додатног броја потрошача у продајни објекат.

Услуга подизања готовине уз куповину у DinaCard систему омогућена је без додатних трошкова за кориснике и за све остале учеснике у тој трансакцији – издаваоце, прихватиоце и трговце.

Плаћање на одложено или на две једнаке рате, без камате, на бензинским станицама компаније НИС за кориснике DinaCard-PostCard картица Банке Поштанска штедионица

Банка Поштанска штедионица и компанија НИС а. д. Нови Сад, у сарадњи с Народном банком Србије, омогућиле су корисницима DinaCard-PostCard картица Банке Поштанска штедионица плаћање горива, робе или услуга на одложено или на две једнаке рате, без камате, на бензинским станицама НИС Петрола и Гаспрома.

Потрошачи који се одлуче за одложено плаћање или плаћање на рате DinaCard-PostCard платном картицом на бензинским станицама НИС Петрола и Гаспрома, приликом плаћања рачуна на каси бирају одговарајућу опцију плаћања – период одложеног плаћања на 30 дана или на две једнаке рате. У случају да је извршено плаћање на рате, прва рата се одлаже на 30 дана, а друга на 60 дана од датума плаћања.

Минимални износ рачуна којим потрошач остварује право на ову услугу износи 5.000 динара.

Банка Интеза – плаћање на рате дебитном картицом

Банка Интеза је омогућила куповину на рате за своје кориснике дебитних Дина картица, који сада могу плаћати на одложено и до 12 месечних рата на преко 9.000 продајних места широм Србије.

За детаљније информације о могућности плаћања на рате дебитном Дина картицом, посетите сајт Банке Интеза.

Подизање готовине уз куповину DinaCard картицом на бензинским станицама компаније НИС а. д. Нови Сад – корисници свих банака у DinaCard систему

Компанија НИС а. д. Нови Сад увела је за кориснике DinaCard картица сервис „Подигни динаре” који корисницима омогућава да приликом плаћања на свим бензинским станицама НИС Петрол и Газпром подигну и готов новац у износу до 5.000 динара. Захваљујући широко распрострањеној мрежи малопродајних објеката НИС-а и у градским и у руралним подручјима, корисници DinaCard картице, нарочито они који живе у срединама у којима је мање развијена мрежа банкомата, могу брзо и једноставно да подигну готовину – на најближој НИС Петрол или Газпром бензинској станици. Услуга подизања готовине уз куповину у DinaCard систему омогућена је без додатних трошкова за све учеснике у тој трансакцији (издаваоце картица, прихватиоце картица и трговце), а самим тим и кориснике. Корисници се о наведеној услузи могу додатно информисати код банке која им је издала DinaCard картицу.

Услуга подизања готовине уз куповину јесте услуга која корисницима картица омогућава истовремену куповину и подизање готовине. Поред већ наведених користи за имаоце DinaCard картица, ова услуга значајна је и за трговце, јер смањује време потребно за управљање, као и трошкове управљања готовином, односно смањује се износ готовине у благајни, будући да се она, исплатом потрошачу, претвара у новац на рачуну трговца, чиме трговац овај део пазара уплаћује на рачун. Истовремено, понуда сервиса „Подигни динаре” увећава конкурентност трговаца јер представља могућност за привлачење додатног броја потрошача у продајни објекат.

Банка Поштанска штедионица – плаћање на рате дебитном картицом

Корисницима дебитних DinaCard картица Банке Поштанска штедионица који су у радном односу на неодређено време, као и пензионерима, који редовна примања остварују преко Банке, на располагању је могућност куповине под изузетно повољним условима – корисници националне картице могу плаћати на одложено до шест рата без накнада и камате на продајним местима широм Србије. Број продајних места је у сталном порасту, а међу њима су ИКЕА, Гигатрон, Техноманија, Матис, Ђак спорт, Универекспорт, Тргопромет, Win-Win, Аман, Меркатор, Рода, Идеа и други.

Плаћање на рате овом картицом има све предности плаћања чековима, али је знатно брже и једноставније – нема чекања на каси и временски захтевног исписивања чекова, као ни ограничења потрошње по чеку, а број рата корисник одређује сам при куповини при чему је максимални број рата дефинисан пословном политиком трговца. Да би корисник искористио могућност плаћања на рате, потребно је да се на продајном месту које пружа услугу определи за број рата.

Више информација о условима плаћања на рате као и целокупан списак трговаца код којих постоји могућност плаћања на рате дебитном DinaCard картицом Банке Поштанскa штедионицa можете пронаћи на веб-сајту Банке Поштанска штедионица.

НЛБ Комерцијална банка – плаћање на рате кредитном картицом

НЛБ Комерцијална банка је својим корисницима DinaCard кредитних картица омогућила плаћање на више једнаких месечних рата без камате, на преко 1.700 продајних места. Ако се кредитна картица користи на ПОС терминалу НЛБ Комерцијалне банке код трговаца с којима банка има закључен уговор о сарадњи, у зависности од договора с трговцем, могуће је платити у једнаким месечним ратама без камате, што представља одличну замену за чек, јер пружа исте погодности, уз једноставније и брже извршено плаћање.

Плаћање на рате без камате представља додатну услугу, коју корисници могу, али не морају да искористе. С обзиром на то да је кредитна DinaCard картица НЛБ Комерцијалне банке револвинг картица, када се одабере опција плаћања на рате, трансакција се дели на број рата који је договорен с трговцем и не улази у обрачун главнице за револвинг модел наплате.

За више информација о плаћању на рате DinaCard кредитним картицама НЛБ Комерцијална банке посетите веб-сајт НЛБ Комерцијалне банке.

НЛБ Комерцијална банка – плаћање на рате дебитном картицом

НЛБ Комерцијална банка својим корисницима дебитне DinaCard класик/старт картице омогућава бескаматно плаћање на највише шест месечних рата код трговаца с којима има закључен уговор о сарадњи. Да би користили ову услугу, корисници је морају прво активирати у једној од експозитура банке, и то приликом преузимања картице или накнадно, у зависности од потреба корисника.

За више информација о овој услузи, као и о продајним местима на којима је омогућено бескаматно плаћање на рате дебитном DinaCard класик/старт картицом, посетите веб-сајт НЛБ Комерцијалне банке.

НЛБ Комерцијална банка – ДИС кобренд картица

НЛБ Комерцијална банка и компанија ДИС успоставиле су сарадњу чији је резултат DinaCard кобренд картица, која корисницима пружа могућност одложеног плаћања на 90 дана, када се плаћање обавља у продајним објектима компаније ДИС и њених франшизаната на ПОС терминалима НЛБ Комерцијалне банке. Картица функционише по принципу одобреног месечног лимита, који се утврђује на основу зараде која се прима на рачун отворен у НЛБ Комерцијалној банци и оцене укупног бонитета клијента. Поред основне, корисник може захтевати издавање до две додатне картице (које су везане за лимит основне картице). Значајно је напоменути да је првих 60 дана одлагање бесплатно, док НЛБ Комерцијална банка зарачунава камату од 1,20% на месечном нивоу за период од 61. до 90. дана.

За више информација о ДИС кобренд DinaCard картици посетите веб-сајт НЛБ Комерцијалне банке.

ОТП банка - попусти и погодности за плаћање картицама

За све кориснике платних картица у издању ОТП банке, укључујући и кориснике националне Динакард картице, та банка омогућује повољније услове приликом куповине код трговаца – партнера банке. Погодности се могу остварити за различите врсте производа и услуга, међу којима су области путовања и туризма, културе и образовања, одевања, опремања ентеријера и многе друге.

Потпуни списак продајних објеката где се може остварити попуст за плаћање картицама ОТП банке може се пронаћи на веб сајту ОТП банке.