Banke i druga pravna lica

U DinaCard sistemu mogu da učestvuju poslovne banke, drugi pružaoci platnih usluga i pravna lica specijalizovana za poslove procesiranja transakcija (u daljem tekstu: druga pravna lica). Po pristupu DinaCard sistemu banke (i drugi pružaoci platnih usluga) dobijaju status članova sistema, a druga pravna lica status učesnika u sistemu. Prijavu za pristup DinaCard programu banke, drugi pružaoci platnih usluga i druga pravna lica dostavljaju pisanim putem Narodnoj banci Srbije. Narodna banka Srbije banci, drugom pružaocu platnih usluga ili drugom pravnom licu dostavlja svu dokumentaciju potrebnu za pristup programu i pruža pomoć i podršku u procesu sertifikacije i daljem radu.

Banke i drugi pružaoci platnih usluga

Poslovne banke i drugi pružaoci platnih usluga u DinaCard sistemu mogu obavljati sledeće poslove:

  • Izdavanje kartica i isplata gotovine na šalterima – obuhvata izdavanje svih vrsta DinaCard kartica predviđenih Operativnim pravilima DinaCard sistema i isplatu gotovine na POS terminalima na šalterima u ekspoziturama i filijalama;
  • Prihvatanje kartica na bankomatima – obuhvata isplatu gotovine, kao i druge transakcije koje se mogu obavljati na bankomatima (upit stanja, plaćanje računa, dopuna pripejd kredita za mobilni telefon i sl.);
  • Prihvatanje kartica na POS terminalima na prodajnim mestima i na internetu – obuhvata sklapanje ugovora s trgovcima akcepantima za prihvatanje DinaCard kartica na njihovim prodajnim mestima i/ili na internetu;
  • Plaćanje DinaCard karticama na internetu – obuhvata plaćanje na internetu već izdatim debitnim i kreditnim DinaCard karticama i plaćanje virtuelnim karticama namenjenim isključivo za plaćanje putem interneta;
  • Prihvatanje transakcija uplate novca korisnicima DinaCard kartica – obuhvata prihvatanje transakcija uplate novca iz inostranstva i prihvatanje transakcija prenosa novca u zemlji;
  • Procesiranje transakcija – obuhvata upravljanje karticama, upravljanje i monitoring bankomata i POS terminala, procesiranje transakcija plaćanja putem mobilnog telefona i procesiranje internet transakcija;

Proceduru za pristup DinaCard sistemu inicira banka ili drugi pružalac platnih usluga zainteresovan za učešće u sistemu. Procedura pristupa sprovodi se u skladu sa Operativnim pravilima DinaCard sistema i Informatorom za pristup DinaCard sistemu , koji Narodna banka Srbije dostavlja aplikantu po prijemu prijave za pristup sistemu.

Druga pravna lica

Druga pravna lica u DinaCard sistemu mogu obavljati sledeće poslove:

  • Procesiranje transakcija – obuhvata upravljanje karticama, upravljanje i monitoring bankomata i POS terminala, procesiranje transakcija plaćanja putem mobilnog telefona i procesiranje internet transakcija;
Proceduru za pristup DinaCard sistemu inicira drugo pravno lice zainteresovano za učešće u sistemu. Procedura pristupa sprovodi se u skladu sa Operativnim pravilima DinaCard sistema i Informatorom za pristup DinaCard sistemu, koji Narodna banka Srbije dostavlja aplikantu po prijemu prijave za pristup sistemu.