DinaCard - UPI картица

Крајем 2017. Народна банка Србије успоставила је сарадњу са кинеским националним картичним системом UnionPay International - када је и потписан Меморандум о разумевању којим су утврђене основе за будућу сарадњу између кинеског националног система и система DinaCard. UnionPay систем, основан 2002. године, најзаступљенији је картични систем на свету, који је распрострањен у више од 181 држава и територија у свету. Циљ успостављања ове сарадње јесте да се омогући прихватање UnionPay картица на целокупној прихватној DinaCard мрежи у Србији, као и да се омогући издавање заједничке DinaCard-UnionPay платне картице усклађене са најновијим технолошким решењима и најсавременијим облицима плаћања, попут плаћања бесконтактним картицама или мобилним телефонима, која ће се користити у комплетној глобалној прихватној мрежи UnionPay система. За више информација о картичном систему UnionPay International посетите веб-сајт Global UnionPay Card.

Oмогућено је прихватање интернационалних UnionPay картица на скоро целокупној DinaCard прихватној мрежи у Републици Србији.

unionpay