Банке и друга правна лица

У DinaCard систему могу да учествују пословне банке, други пружаоци платних услуга и правна лица специјализована за послове процесирања трансакција (у даљем тексту: друга правна лица). По приступу DinaCard систему банке (и други пружаоци платних услуга) добијају статус чланова система, а друга правна лица статус учесника у систему. Пријаву за приступ DinaCard програму банке, други пружаоци платних услуга и друга правна лица достављају писаним путем Народној банци Србије. Народна банка Србије банци, другом пружаоцу платних услуга или другом правном лицу доставља сву документацију потребну за приступ програму и пружа помоћ и подршку у процесу сертификације и даљем раду.

Банке и други пружаоци платних услуга

Пословне банке и други пружаоци платних услуга у DinaCard систему могу обављати следеће послове:

  • Издавање картица и исплата готовине на шалтерима – обухвата издавање свих врста DinaCard картица предвиђених Оперативним правилима DinaCard система и исплату готовине на ПОС терминалима на шалтерима у експозитурама и филијалама;
  • Прихватање картица на банкоматима – обухвата исплату готовине, као и друге трансакције које се могу обављати на банкоматима (упит стања, плаћање рачуна, допуна припејд кредита за мобилни телефон и сл.);
  • Прихватање картица на ПОС терминалима на продајним местима и на интернету – обухвата склапање уговора с трговцима акцепантима за прихватање DinaCard картица на њиховим продајним местима и/или на интернету;
  • Плаћање DinaCard картицама на интернету – обухвата плаћање на интернету већ издатим дебитним и кредитним DinaCard картицама и плаћање виртуелним картицама намењеним искључиво за плаћање путем интернета;
  • Прихватање трансакција уплате новца корисницима DinaCard картица – обухвата прихватање трансакција уплате новца из иностранства и прихватање трансакција преноса новца у земљи;
  • Процесирање трансакција – обухвата управљање картицама, управљање и мониторинг банкомата и ПОС терминала, процесирање трансакција плаћања путем мобилног телефона и процесирање интернет трансакција;

Процедуру за приступ DinaCard систему иницира банка или други пружалац платних услуга заинтересован за учешће у систему. Процедура приступа спроводи се у складу са Оперативним правилима DinaCard система и Информатором за приступ DinaCard систему , који Народна банка Србије доставља апликанту по пријему пријаве за приступ систему.

Друга правна лица

Друга правна лица у DinaCard систему могу обављати следеће послове:

  • Процесирање трансакција – обухвата управљање картицама, управљање и мониторинг банкомата и ПОС терминала, процесирање трансакција плаћања путем мобилног телефона и процесирање интернет трансакција;
Процедуру за приступ DinaCard систему иницира друго правно лице заинтересовано за учешће у систему. Процедура приступа спроводи се у складу са Оперативним правилима DinaCard система и Информатором за приступ DinaCard систему, који Народна банка Србије доставља апликанту по пријему пријаве за приступ систему.