Trgovci - akceptanti

Budući da se platne kartice u Srbiji koriste svakim danom sve više, za trgovce je veoma važno da na vreme omoguće prihvatanje platnih kartica na svojim prodajnim mestima. Ukoliko ste trgovac i zainteresovani za prihvatanje DinaCard platnih kartica, obratite se svojoj banci kako biste sklopili ugovor o prihvatanju kartica.

Omogućavanjem korišćenja DinaCard platnih kartica na svom prodajnom mestu otvarate sebi nove mogućnosti uvećanja prometa, imajući u vidu činjenicu da je do sada izdato preko 4,5 miliona DinaCard platnih kartica. Istraživanja su pokazala da građani imaju naviku da prilikom plaćanja “plastikom” troše više novca nego prilikom plaćanja u gotovini, što ide u prilog vašoj zaradi. Korisnici kartica, naime, nisu ograničeni na iznos novca koji imaju u novčaniku u trenutku kupovine, a nema ni potrebe da odlaze do bankomata kako bi podigli gotovinu. Prihvatanje kartica umanjuje vaše troškove i štedi vreme potrebno za manipulaciju gotovinom, i u mnogome poboljšava uslugu koju pružate kupcima. Na kasama, prodavci, kao ni kupci, više ne moraju da se zamaraju traganjem za sitnim novcem, kod nas tako uobičajenim prilikom svakodnevnih kupovina. Isto tako, smanjena je mogućnost greške pri vraćanju kusura s obzirom na to da se sa računa skida tačan iznos, te nema potrebe za kusurom.

Prihvatanje DinaCard kartice

Banka s kojom sarađujete na poslovima prihvatanja DinaCard platnih kartica obavezna je da vas informiše i obuči o svim detaljima vezanim za prihvatanje DinaCard kartica. U produžetku teksta pronaći ćete informacije o najvažnijim koracima koje treba slediti prilikom prihvatanja DinaCard platnih kartica.

06

Vizuelna provera fizičkog izgleda kartice i potpisa na poleđini. Vizuelna provera kartice podrazumeva proveru prednje strane kartice i njene poleđine. Ako primetite nešto sumnjivo prilikom vizuelne provere, potrebno je da pozovete svoj autorizacioni centar, objasnite u čemu je problem i dalje postupate u skladu sa uputstvima operatera. Ovu telefonsku proveru treba izvesti na diskretan način, ako je moguće bez znanja korisnika kartice.

Nakon uspešne vizuelne provere, kartica se provlači na POS terminalu, odnosno ubacuje u predviđeni otvor na POS terminalu kada je u pitanju kartica s čipom, ukucava se iznos, korisnik unosi svoj PIN (kada je u pitanju kartica s čipom) i sačeka se odgovor (iznos se ne unosi ako je POS terminal povezan s kasom i automatski preuzima iznos plaćanja).

Ako je transakcija odobrena, štampaju se dva računa (slipa), u suprotnom – prate se instrukcije na POS terminalu i postupa se u skladu s njima.

Za kartice s magnetnim zapisom jedan slip daje se korisniku kartice na potpis i potpis se upoređuje s potpisom na poleđini kartice, s kojim mora da se poklapa; potpisani slip zadržava trgovac, a drugi primerak slipa, zajedno s karticom, daje se korisniku (slip se ne potpisuje ako se plaća karticom s čipom, pri čemu korisnik na POS terminalu unosi svoj PIN).

U slučaju mPOS sistema, ako štampanje računa nije moguće, korisniku se primerak računa može dostaviti elektronskim putem.

Međubankarske naknade u DinaCard sistemu

06

Budući da je međubankarska naknada iznos koji za svaku obavljenu transakciju banka prihvatilac plaća banci izdavaocu kartice, ona je značajna za trgovce jer čini deo trgovačke provizije. Iako trgovačka provizija zavisi i od drugih faktora, niži iznosi međubankarskih naknada utiču i na to da trgovačka provizija - provizija koju trgovac za svaku transakciju platnom karticom na svom prodajnom mestu plaća banci prihvatiocu - bude niža.

Međubankarske naknade u DinaCard sistemu iznose 0,2% od iznosa transakcije za debitne kartice i 0,3% od iznosa transakcije za kreditne kartice, dok je za poslovne kartice u DinaCard sistemu definisana najniža međubankarska naknada na domaćem tržištu koja iznosi maksimalno 0,83% od iznosa transakcije.

Za pojedine vrste trgovaca definisana je niža međubankarska naknada za poslovne kartice:

  • benzinske pumpe – 0,3%
  • plaćanje komunalija (struja, voda, gas, kanalizacija itd.) i računa za fiksni telefon – 0,4%