Трговци - акцептанти

Будући да се платне картице у Србији користе сваким даном све више, за трговце је веома важно да на време омогуће прихватање платних картица на својим продајним местима. Уколико сте трговац и заинтересовани за прихватање DinaCard платних картица, обратите се својој банци како бисте склопили уговор о прихватању картица.

Омогућавањем коришћења DinaCard платних картица на свом продајном месту отварате себи нове могућности увећања промета, имајући у виду чињеницу да је до сада издато преко 4,5 милиона DinaCard платних картица. Истраживања су показала да грађани имају навику да приликом плаћања “пластиком” троше више новца него приликом плаћања у готовини, што иде у прилог вашој заради. Корисници картица, наиме, нису ограничени на износ новца који имају у новчанику у тренутку куповине, а нема ни потребе да одлазе до банкомата како би подигли готовину. Прихватање картица умањује ваше трошкове и штеди време потребно за манипулацију готовином, и у многоме побољшава услугу коју пружате купцима. На касама, продавци, као ни купци, више не морају да се замарају трагањем за ситним новцем, код нас тако уобичајеним приликом свакодневних куповина. Исто тако, смањена је могућност грешке при враћању кусура с обзиром на то да се са рачуна скида тачан износ, те нема потребе за кусуром.

Прихватање DinaCard картице

Банка с којом сарађујете на пословима прихватања DinaCard платних картица обавезна је да вас информише и обучи о свим детаљима везаним за прихватање DinaCard картица. У продужетку текста пронаћи ћете информације о најважнијим корацима које треба следити приликом прихватања DinaCard платних картица.

06

Визуелна провера физичког изгледа картице и потписа на полеђини. Визуелна провера картице подразумева проверу предње стране картице и њене полеђине. Ако приметите нешто сумњиво приликом визуелне провере, потребно је да позовете свој ауторизациони центар, објасните у чему је проблем и даље поступате у складу са упутствима оператера. Ову телефонску проверу треба извести на дискретан начин, ако је могуће без знања корисника картице.

Након успешне визуелне провере, картица се провлачи на POS терминалу, односно убацује у предвиђени отвор на POS терминалу када је у питању картица с чипом, укуцава се износ, корисник уноси свој PIN (када је у питању картица с чипом) и сачека се одговор (износ се не уноси ако је POS терминал повезан с касом и аутоматски преузима износ плаћања).

Ако је трансакција одобрена, штампају се два рачуна (слипа), у супротном – прате се инструкције на POS терминалу и поступа се у складу с њима.

За картице с магнетним записом један слип даје се кориснику картице на потпис и потпис се упоређује с потписом на полеђини картице, с којим мора да се поклапа; потписани слип задржава трговац, а други примерак слипа, заједно с картицом, даје се кориснику (слип се не потписује ако се плаћа картицом с чипом, при чему корисник на POS терминалу уноси свој PIN).

У случају mPOS система, ако штампање рачуна није могуће, кориснику се примерак рачуна може доставити електронским путем.

Међубанкарске накнаде у DinaCard систему

06

Будући да је међубанкарска накнада износ који за сваку обављену трансакцију банка прихватилац плаћа банци издаваоцу картице, она је значајна за трговце јер чини део трговачке провизије. Иако трговачка провизија зависи и од других фактора, нижи износи међубанкарских накнада утичу и на то да трговачка провизија - провизија коју трговац за сваку трансакцију платном картицом на свом продајном месту плаћа банци прихватиоцу - буде нижа.

Међубанкарске накнаде у DinaCard систему износе 0,2% од износа трансакције за дебитне картице и 0,3% од износа трансакције за кредитне картице, док је за пословне картице у DinaCard систему дефинисана најнижа међубанкарска накнада на домаћем тржишту која износи максимално 0,83% од износа трансакције.

За поједине врсте трговаца дефинисана је нижа међубанкарска накнада за пословне картице:

  • бензинске пумпе – 0,3%
  • плаћање комуналија (струја, вода, гас, канализација итд.) и рачуна за фиксни телефон – 0,4%