Pogodnosti

Pored plaćanja na svim prodajnim mestima u Srbiji koja prihvataju platne kartice, podizanja gotovine na bankomatima, plaćanja na veb sajtovima domaćih trgovaca i plaćanja obaveza prema državi na šalterima filijala Uprave za trezor, korisnicima nacionalne kartice u pojedinim bankama omogućene su posebne pogodnosti. Pozivamo vas da redovno posećujete naš sajt kako biste uvek bili informisani o pogodnostima i akcijama koje sprovode banke izdavaoci Dina kartice.

Podizanje gotovine uz kupovinu DinaCard karticom u maloprodajnim objektima Merkator, Roda i Idea – korisnici svih banaka u zemlji

Za korisnike DinaCard kartica svih banaka u DinaCard sistemu kompanija „Merkator-S” je u svim svojim maloprodajnim objektima Merkator, Roda i Idea uvela novu uslugu koja im omogućava podizanje gotovog novca bez odlaska do bankomata ili šaltera banke.

Usluga „Podigni dinare” jeste usluga koja korisnicima DinaCard kartica omogućava istovremenu kupovinu i podizanje gotovine u iznosu do 5.000 dinara, bez provizije, bez obzira na iznos kupovine. Zahvaljujući razgranatoj mreži prodajnih mesta Merkator, Roda i Idea, posebno u onim sredinama u kojima je manje razvijena mreža bankomata, usluga servisa podizanja gotovine uz kupovinu u DinaCard sistemu biće dostupna velikom broju potrošača, čime će im biti olakšan pristup gotovini. Istovremeno, ponuda servisa „Podigni dinare” uvećava konkurentnost trgovaca, jer predstavlja mogućnost za privlačenje dodatnog broja potrošača u prodajni objekat.

Usluga podizanja gotovine uz kupovinu u DinaCard sistemu omogućena je bez dodatnih troškova za korisnike i za sve ostale učesnike u toj transakciji – izdavaoce, prihvatioce i trgovce.

Plaćanje na odloženo ili na dve jednake rate, bez kamate, na benzinskim stanicama kompanije NIS za korisnike DinaCard-PostCard kartica Banke Poštanska štedionica

Banka Poštanska štedionica i kompanija NIS a. d. Novi Sad, u saradnji s Narodnom bankom Srbije, omogućile su korisnicima DinaCard-PostCard kartica Banke Poštanska štedionica plaćanje goriva, robe ili usluga na odloženo ili na dve jednake rate, bez kamate, na benzinskim stanicama NIS Petrola i Gasproma.

Potrošači koji se odluče za odloženo plaćanje ili plaćanje na rate DinaCard-PostCard platnom karticom na benzinskim stanicama NIS Petrola i Gasproma, prilikom plaćanja računa na kasi biraju odgovarajuću opciju plaćanja – period odloženog plaćanja na 30 dana ili na dve jednake rate. U slučaju da je izvršeno plaćanje na rate, prva rata se odlaže na 30 dana, a druga na 60 dana od datuma plaćanja.

Minimalni iznos računa kojim potrošač ostvaruje pravo na ovu uslugu iznosi 5.000 dinara.

Banka Inteza – plaćanje na rate debitnom karticom

Banka Inteza je omogućila kupovinu na rate za svoje korisnike debitnih Dina kartica, koji sada mogu plaćati na odloženo i do 12 mesečnih rata na preko 9.000 prodajnih mesta širom Srbije.

Za detaljnije informacije o mogućnosti plaćanja na rate debitnom Dina karticom, posetite sajt Banke Inteza.

Podizanje gotovine uz kupovinu DinaCard karticom na benzinskim stanicama kompanije NIS a. d. Novi Sad – korisnici svih banaka u DinaCard sistemu

Kompanija NIS a. d. Novi Sad uvela je za korisnike DinaCard kartica servis „Podigni dinare” koji korisnicima omogućava da prilikom plaćanja na svim benzinskim stanicama NIS Petrol i Gazprom podignu i gotov novac u iznosu do 5.000 dinara. Zahvaljujući široko rasprostranjenoj mreži maloprodajnih objekata NIS-a i u gradskim i u ruralnim područjima, korisnici DinaCard kartice, naročito oni koji žive u sredinama u kojima je manje razvijena mreža bankomata, mogu brzo i jednostavno da podignu gotovinu – na najbližoj NIS Petrol ili Gazprom benzinskoj stanici. Usluga podizanja gotovine uz kupovinu u DinaCard sistemu omogućena je bez dodatnih troškova za sve učesnike u toj transakciji (izdavaoce kartica, prihvatioce kartica i trgovce), a samim tim i korisnike. Korisnici se o navedenoj usluzi mogu dodatno informisati kod banke koja im je izdala DinaCard karticu.

Usluga podizanja gotovine uz kupovinu jeste usluga koja korisnicima kartica omogućava istovremenu kupovinu i podizanje gotovine. Pored već navedenih koristi za imaoce DinaCard kartica, ova usluga značajna je i za trgovce, jer smanjuje vreme potrebno za upravljanje, kao i troškove upravljanja gotovinom, odnosno smanjuje se iznos gotovine u blagajni, budući da se ona, isplatom potrošaču, pretvara u novac na računu trgovca, čime trgovac ovaj deo pazara uplaćuje na račun. Istovremeno, ponuda servisa „Podigni dinare” uvećava konkurentnost trgovaca jer predstavlja mogućnost za privlačenje dodatnog broja potrošača u prodajni objekat.

Banka Poštanska štedionica – plaćanje na rate debitnom karticom

Korisnicima debitnih DinaCard kartica Banke Poštanska štedionica koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme, kao i penzionerima, koji redovna primanja ostvaruju preko Banke, na raspolaganju je mogućnost kupovine pod izuzetno povoljnim uslovima – korisnici nacionalne kartice mogu plaćati na odloženo do šest rata bez naknada i kamate na prodajnim mestima širom Srbije. Broj prodajnih mesta je u stalnom porastu, a među njima su IKEA, Gigatron, Tehnomanija, Matis, Đak sport, Univereksport, Trgopromet, Win-Win, Aman, Merkator, Roda, Idea i drugi.

Plaćanje na rate ovom karticom ima sve prednosti plaćanja čekovima, ali je znatno brže i jednostavnije – nema čekanja na kasi i vremenski zahtevnog ispisivanja čekova, kao ni ograničenja potrošnje po čeku, a broj rata korisnik određuje sam pri kupovini pri čemu je maksimalni broj rata definisan poslovnom politikom trgovca. Da bi korisnik iskoristio mogućnost plaćanja na rate, potrebno je da se na prodajnom mestu koje pruža uslugu opredeli za broj rata.

Više informacija o uslovima plaćanja na rate kao i celokupan spisak trgovaca kod kojih postoji mogućnost plaćanja na rate debitnom DinaCard karticom Banke Poštanska štedionica možete pronaći na veb-sajtu Banke Poštanska štedionica.

NLB Komercijalna banka – plaćanje na rate kreditnom karticom

NLB Komercijalna banka je svojim korisnicima DinaCard kreditnih kartica omogućila plaćanje na više jednakih mesečnih rata bez kamate, na preko 1.700 prodajnih mesta. Ako se kreditna kartica koristi na POS terminalu NLB Komercijalne banke kod trgovaca s kojima banka ima zaključen ugovor o saradnji, u zavisnosti od dogovora s trgovcem, moguće je platiti u jednakim mesečnim ratama bez kamate, što predstavlja odličnu zamenu za ček, jer pruža iste pogodnosti, uz jednostavnije i brže izvršeno plaćanje.

Plaćanje na rate bez kamate predstavlja dodatnu uslugu, koju korisnici mogu, ali ne moraju da iskoriste. S obzirom na to da je kreditna DinaCard kartica NLB Komercijalne banke revolving kartica, kada se odabere opcija plaćanja na rate, transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren s trgovcem i ne ulazi u obračun glavnice za revolving model naplate.

Za više informacija o plaćanju na rate DinaCard kreditnim karticama NLB Komercijalna banke posetite veb-sajt NLB Komercijalne banke.

NLB Komercijalna banka – plaćanje na rate debitnom karticom

NLB Komercijalna banka svojim korisnicima debitne DinaCard klasik/start kartice omogućava beskamatno plaćanje na najviše šest mesečnih rata kod trgovaca s kojima ima zaključen ugovor o saradnji. Da bi koristili ovu uslugu, korisnici je moraju prvo aktivirati u jednoj od ekspozitura banke, i to prilikom preuzimanja kartice ili naknadno, u zavisnosti od potreba korisnika.

Za više informacija o ovoj usluzi, kao i o prodajnim mestima na kojima je omogućeno beskamatno plaćanje na rate debitnom DinaCard klasik/start karticom, posetite veb-sajt NLB Komercijalne banke.

NLB Komercijalna banka – DIS kobrend kartica

NLB Komercijalna banka i kompanija DIS uspostavile su saradnju čiji je rezultat DinaCard kobrend kartica, koja korisnicima pruža mogućnost odloženog plaćanja na 90 dana, kada se plaćanje obavlja u prodajnim objektima kompanije DIS i njenih franšizanata na POS terminalima NLB Komercijalne banke. Kartica funkcioniše po principu odobrenog mesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade koja se prima na račun otvoren u NLB Komercijalnoj banci i ocene ukupnog boniteta klijenta. Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice). Značajno je napomenuti da je prvih 60 dana odlaganje besplatno, dok NLB Komercijalna banka zaračunava kamatu od 1,20% na mesečnom nivou za period od 61. do 90. dana.

Za više informacija o DIS kobrend DinaCard kartici posetite veb-sajt NLB Komercijalne banke.

OTP banka - popusti i pogodnosti za plaćanje karticama

Za sve korisnike platnih kartica u izdanju OTP banke, uključujući i korisnike nacionalne Dinakard kartice, ta banka omogućuje povoljnije uslove prilikom kupovine kod trgovaca – partnera banke. Pogodnosti se mogu ostvariti za različite vrste proizvoda i usluga, među kojima su oblasti putovanja i turizma, kulture i obrazovanja, odevanja, opremanja enterijera i mnoge druge.

Potpuni spisak prodajnih objekata gde se može ostvariti popust za plaćanje karticama OTP banke može se pronaći na veb sajtu OTP banke.