Pogodnosti

Pored plaćanja na svim prodajnim mestima u Srbiji koja prihvataju platne kartice, podizanja gotovine na bankomatima, plaćanja na veb sajtovima domaćih trgovaca i plaćanja obaveza prema državi na šalterima filijala Uprave za trezor, korisnicima nacionalne kartice u pojedinim bankama omogućene su posebne pogodnosti. Pozivamo vas da redovno posećujete naš sajt kako biste uvek bili informisani o pogodnostima i akcijama koje sprovode banke izdavaoci Dina kartice.

Podizanje gotovine uz kupovinu DinaCard karticom na benzinskim stanicama kompanije NIS a. d. Novi Sad – korisnici svih banaka u DinaCard sistemu

Kompanija NIS a. d. Novi Sad uvela je za korisnike DinaCard kartica servis „Podigni dinare” koji korisnicima omogućava da prilikom plaćanja na svim benzinskim stanicama NIS Petrol i Gazprom podignu i gotov novac u iznosu do 5.000 dinara. Zahvaljujući široko rasprostranjenoj mreži maloprodajnih objekata NIS-a i u gradskim i u ruralnim područjima, korisnici DinaCard kartice, naročito oni koji žive u sredinama u kojima je manje razvijena mreža bankomata, mogu brzo i jednostavno da podignu gotovinu – na najbližoj NIS Petrol ili Gazprom benzinskoj stanici. Usluga podizanja gotovine uz kupovinu u DinaCard sistemu omogućena je bez dodatnih troškova za sve učesnike u toj transakciji (izdavaoce kartica, prihvatioce kartica i trgovce), a samim tim i korisnike. Korisnici se o navedenoj usluzi mogu dodatno informisati kod banke koja im je izdala DinaCard karticu.

Usluga podizanja gotovine uz kupovinu jeste usluga koja korisnicima kartica omogućava istovremenu kupovinu i podizanje gotovine. Pored već navedenih koristi za imaoce DinaCard kartica, ova usluga značajna je i za trgovce, jer smanjuje vreme potrebno za upravljanje, kao i troškove upravljanja gotovinom, odnosno smanjuje se iznos gotovine u blagajni, budući da se ona, isplatom potrošaču, pretvara u novac na računu trgovca, čime trgovac ovaj deo pazara uplaćuje na račun. Istovremeno, ponuda servisa „Podigni dinare” uvećava konkurentnost trgovaca jer predstavlja mogućnost za privlačenje dodatnog broja potrošača u prodajni objekat.

Banka Poštanska štedionica – plaćanje na rate debitnom karticom

Korisnicima debitnih DinaCard kartica Banke Poštanska štedionica koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme, kao i penzionerima, koji redovna primanja ostvaruju preko Banke, na raspolaganju je mogućnost kupovine pod izuzetno povoljnim uslovima – korisnici nacionalne kartice mogu plaćati na odloženo do šest rata bez naknada i kamate na preko 3.000 prodajnih mesta širom Srbije. Broj prodajnih mesta je u stalnom porastu, a među njima su IKEA, Gigatron, Tehnomanija, Matis, Đak sport, Univereksport, Trgopromet, Win-Win, Aman, Merkator, Roda, Idea i drugi.

Plaćanje na rate ovom karticom ima sve prednosti plaćanja čekovima, ali je znatno brže i jednostavnije – nema čekanja na kasi i vremenski zahtevnog ispisivanja čekova, kao ni ograničenja potrošnje po čeku, a broj rata korisnik određuje sam pri kupovini pri čemu je maksimalni broj rata definisan poslovnom politikom trgovca. Da bi korisnik iskoristio mogućnost plaćanja na rate, potrebno je da se na prodajnom mestu koje pruža uslugu opredeli za broj rata.

Više informacija o uslovima plaćanja na rate kao i celokupan spisak trgovaca kod kojih postoji mogućnost plaćanja na rate debitnom DinaCard karticom Banke Poštanska štedionica možete pronaći na veb-sajtu Banke Poštanska štedionica

Banka Poštanska štedionica – AMSS lojalti kartica

AMSS kartica je istovremeno članska kartica AMSS-a i DinaCard platna kartica, a nastala je kao rezultat poslovne saradnje Auto-moto saveza Srbije i Banke Poštanska štedionica. Učlanjenjem u AMSS i kupovinom određenog paketa usluga korisnici dobijaju AMSS karticu i ostvaruju pravo na njenu platnu funkciju. Ovom karticom članovima AMSS-a omogućeno je da na prodajnim mestima kod AMSS partnera širom Srbije obeleženim znakom ''Plati i uštedi!'' ostvare popuste prilikom plaćanja. Ušteda, odnosno popust, ostvaruje se tako što se novčani iznos u visini ostvarenog popusta uplaćuje na račun kartice. I na svim ostalim prodajnim mestima u zemlji obeleženim DinaCard znakom pomenuta kartica može da se koristi za plaćanje kao svaka druga DinaCard kartica.

AMSS platna kartica je pripejd kartica, dopunjiva je neograničen broj puta, a koristi se do iznosa raspoloživih sredstava, koja su uplaćena na račun kartice. Za više informacija o AMSS platnoj kartici posetite veb-sajt Banke Poštanska štedionica

Komercijalna banka – plaćanje na rate kreditnom karticom

Komercijalna banka je svojim korisnicima DinaCard kreditnih kartica omogućila plaćanje na više jednakih mesečnih rata bez kamate, na preko 1700 prodajnih mesta. Ako se kreditna kartica koristi na POS terminalu Komercijalne banke kod trgovaca sa kojima banka ima zaključen ugovor o saradnji, u zavisnosti od dogovora sa trgovcem, moguće je izvršiti plaćanje u jednakim mesečnim ratama bez kamate, što predstavlja odliču zamenu za ček jer pruža iste pogodnosti, uz jednostavnije i brže izvršeno plaćanje.

Plaćanje na rate bez kamate predstavlja dodatnu uslugu, koju korisnici mogu, ali ne moraju da iskoriste. S obzirom na to da je kreditna DinaCard kartica Komercijalne banka revolving kartica, kada se odabere opcija plaćanja na rate transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem i ne ulazi u obračun glavnice za revolving model naplate.

Za više informacija o plaćanju na rate DinaCard kreditnim karticama Komercijalne banke posetite veb-sajt Komercijalne banke

Komercijalna banka – plaćanje na rate debitnom karticom

Komercijalna banka svojim korisnicima debitne DinaCard klasik/start kartice omogućava beskamatno plaćanje na najviše 6 mesečnih rata kod trgovaca sa kojima ima zaključen ugovor o saradnji. Da bi korisitli ovu uslugu korisnici je moraju prvo aktivirati u jednoj od ekspozitura banke, i to prilikom preuzimanja kartice ili naknadno, u zavisnosti od potreba korisnika.

Za više informacija o ovoj usluzi kao i o prodajnim mestima na kojima je omogućeno beskamatno plaćanje na rate debitnom DinaCard klasik/start karticom posetite veb sajt Komercijalne banke.

 

Komercijalna banka – DIS kobrend kartica

Komercijalna banka i kompanija DIS uspostavile su saradnju čiji je rezultat DinaCard kobrend kartica koja korisnicima pruža mogućnost odloženog plaćanja na 90 dana, kada se plaćanje obavlja u prodajnim objektima kompanije DIS i njenih franšizanata na POS terminalima Komercijalne banke. Kartica funkcioniše po principu odobrenog mesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade koja se prima na račun otvoren u Komercijalnoj banci i ocene ukupnog boniteta klijenta. Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice). Značajno je napomenuti da je prvih 60 dana odlaganje besplatno, dok Komercijalna banka zaračunava kamatu od 1,20% na mesečnom nivou za period od 61. do 90. dana.

Za više informacija o DIS kobrend DinaCard kartici posetite veb-sajt Komercijalne banke

Credit Agricole banka – A PLUS kreditna kartica (saradnja sa kompanijom AMAN)

A PLUS kreditna kartica rezultat je saradnje Credit Agricole banke i kompanije Aman i ona pruža mogućnost odloženog plaćanja do 40 dana uz popust od 5% u svim Aman i Inter Aman objektima. U zavisnosti od iznosa kupovine, plaćanje je omogućeno na 3, 6, 9 ili 12 rata za sve iznose preko 2.999 RSD. A PLUS kreditna kartica, kao i sve ostale DinaCard kartice, omogućuje plaćanje na svim prodajnim mestima u zemlji obeleženim oznakom DinaCard, na domaćim veb prodavnicama, dok je za korisnike ove kartice moguće podizanje gotovine na bankomatima u zemlji uz podelu iznosa do 12 rata.

Za kupovinu A PLUS kreditnom karticom naplaćuje se jednokratna provizija i to 3% za sve kupovine na 3 i 6 rata, i 5% za kupovine na 9 i 12 rata. Prilikom izmirivanja obaveza, korisnici mogu odabrati izmirivanje obaveza do svakog 10-og u mesecu bez kamate ili mogu sami definisati iznos otplate, po revolving principu, sa kamatom na ostatak duga.

Za više informacija o A PLUS kreditnoj kartici posetite veb-sajt Credit Agricole banke

OTP banka - popusti i pogodnosti za plaćanje karticama

Za sve korisnike platnih kartica u izdanju OTP banke, uključujući i korisnike nacionalne Dinakard kartice, ta banka omogućuje povoljnije uslove prilikom kupovine kod trgovaca – partnera banke. Pogodnosti se mogu ostvariti za različite vrste proizvoda i usluga, među kojima su oblasti putovanja i turizma, kulture i obrazovanja, odevanja, opremanja enterijera i mnoge druge.

Potpuni spisak prodajnih objekata gde se može ostvariti popust za plaćanje karticama OTP banke može se pronaći na veb sajtu OTP banke.