О нама

DinaCard kartica je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovog novca. U okviru dodatnih usluga za korisnike, kartica se može koristiti za plaćanje putem mobilnog telefona, plaćanje na internetu i plaćanje direktno na šalterima Uprave za trezor.

DinaCard sistem je osnovan u 2003. godini, kao rezultat saradnje Narodne banke Srbije s poslovnim bankama. Cilj njegovog pokretanja bio je ubrzani razvoj bezgotovinskog načina plaćanja, smanjenje gotovine u novčanoj masi i suzbijanje sive ekonomije. Kreiranjem nacionalne kartice velikom broju banaka koje nisu bile uključene u internacionalne sisteme omogućeno je da, bez velikih materijalnih ulaganja, svojim klijentima ponude platnu karticu koja se može koristiti na celokupnoj prihvatnoj mreži u Srbiji (od decembra 2010. godine kartica se može koristiti i u inostranstvu). Istovremeno, vodilo se računa o tome da nacionalna kartica bude pristupačna građanima, kao i da međubankarske provizije budu u skladu sa uslovima na srpskom tržištu.

DinaCard sistemom upravlja Narodna banka Srbije.

Važni datumi:

 • ostvarena prva transakcija domaćom DinaCard platnom karticom
 • izdata prva kreditna DinaCard kartica
 • PostCard čekovna kartica kobrend s DinaCard banke Poštanska štedionica dobija i platnu funkciju
 • omogućena dopuna pripejd kredita SMS-om za korisnike DinaCard kartica
 • omogućeno plaćanje računa putem mobilnog telefona za korisnike DinaCard kartica
 • izdata prva pripejd DinaCard kartica
 • omogućeno plaćanje poreza i drugih obaveza DinaCard karticom direktno na šalterima Uprave za trezor
 • uspostavljena saradnja između Narodne banke Srbije i kompanije Discover Financial Services, čime je omogućeno korišćenje DinaCard kartice i u inostranstvu
 • omogućeno plaćanje računa za struju putem mobilnog telefona za korisnike DinaCard kartica
 • po prvi put na mesečnom nivou ukupan broj transakcija u DinaCard sistemu premašio je 3 miliona
 • sertifikovani prvi članovi i učesnici u DinaCard sistemu za prihvatanje i procesiranje EMV transakcija
 • realizovan prvi specijalni kobrend program kao zatvoreni tip programa, uz mogućnost korišćenja DinaCard kartice u ograničenoj mreži tokom određenog vremenskog perioda
 • počela primena novog Zakona o platnim uslugama, kojim je omogućeno da se i drugi pružaoci platnih usluga osim banaka uključe u poslove izdavanja i prihvatanja platnih kartica
 • Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i Ši Venčao, predsednik kompanije China UnionPay, potpisali Memorandum o razumevanju, kojim je definisana saradnja između DinaCard i UnionPay sistema
 • Omogućeno onlajn plaćanje za sve korisnike DinaCard platnih kartica
 • Izdate su prve kartice DinaCard-UnionPay i izvršena prva beskontaktna plaćanja, odnosno prve beskontaktne transakcije na prodajnom mestu karticom DinaCard-UnionPay u prihvatnoj mreži DinaCard u okviru pilot-produkcije koju zajedno sprovode Narodna banka Srbije, UnionPay International i Banka Poštanska štedionica
 • Discover i DinaCard sistem su sklopili strateški sporazum o prihvatanju Discover Global Network kartica na prihvatnoj mreži DinaCard
 • Omogućeno je prihvatanje internacionalnih UnionPay kartica u Republici Srbiji na DinaCard prihvatnoj mreži bankomata i POS terminala