DinaCard - UPI kartica

Krajem 2017. Narodna banka Srbije uspostavila je saradnju sa kineskim nacionalnim kartičnim sistemom UnionPay International - potpisan je Memorandum o razumevanju kojim su utvrđene osnove za buduću saradnju između kineskog nacionalnog sistema i sistema DinaCard. UnionPay sistem, osnovan 2002. godine, najzastupljeniji je kartični sistem na svetu sa preko 7,5 milijardi izdatih kartica, koje se koriste u više od 175 država i teritorija u svetu. Cilj uspostavljanja ove saradnje jeste da se omogući prihvatanje UnionPay kartica na celokupnoj prihvatnoj DinaCard mreži u Srbiji, kao i da se omogući izdavanje zajedničke DinaCard-UnionPay platne kartice usklađene sa najnovijim tehnološkim rešenjima i najsavremenijim oblicima plaćanja, poput plaćanja beskontaktnim karticama ili mobilnim telefonima, koja će se koristiti u kompletnoj globalnoj prihvatnoj mreži UnionPay sistema. Za više informacija o kartičnom sistemu UnionPay International posetite veb-sajt Global UnionPay Card.

Prihvatanje kineske nacionalne kartice već je omogućeno na bankomatima Banke Poštanska štedionica, OTP banke, UniCredit banke i Banke Intesa, a očekuje se brzo uključivanje i ostalih banaka koje prihvataju platne kartice.

unionpay