02/02/2024

Плаћање Дина картицом на шалтерима Управе за трезор

Подсећамо грађане да прва рата пореза на имовину физичких лица за 2024. годину доспева на наплату 14. фебруара, а да је само Дина картицом могуће без провизије измирити ову обавезу на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија.

Дина картицом, такође без провизије, на шалтерима Управе могуће је платити порез на доходак грађана, порез на промет моторних возила, порез на доходак грађана, приход од пољопривреде и шумарства и доприносе за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

На шалтерима Управе за трезор Дина картицом могу се, уз ниске провизије, измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, и онима који имају подрачуне у Управи за трезор и онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије”, ЈКП „Информатика” Нови Сад, Телеком а.д. и сл.).

Порез на имовину физичких лица можете платити и једноставним скенирањем НБС IPS QR кода с решења уз помоћ мобилне апликације банке у којој имате рачун.

Сектор за платни систем