06.11.2023.

Плаћање Дина картицом на шалтерима Управе за трезор

Обавештавамо грађане да четврта рата пореза на имовину физичких лица за 2023. годину доспева на наплату 14. новембра, а да је само Дина картицом могуће без провизије измирити ову обавезу на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија.

Дина картицом, такође без провизије, могуће је платити порез на доходак грађана, порез на промет моторних возила, порез на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и доприносе за обавезно социјално осигурање пољопривредника, на шалтерима Управе.

Исто тако, на шалтерима Управе за трезор Дина картицом могу се, уз ниске провизије, измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава – онима који имају подрачуне у Управи за трезор и онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије”, ЈКП „Информатика” Нови Сад, Телеком а.д. и сл.).

Порез на имовину физичких лица можете измирити и једноставним скенирањем НБС IPS QR кода с решења на којима је припремљен овај кôд и коришћењем мобилне апликације банке у којој имате рачун.

Сектор за платни систем