20/10/2023

Плаћање Дина картицама на рате без камате све више се користи и у трећем тромесечју 2023. године

На иницијативу Народне банке Србије да се корисницима понуди безготовински платни инструмент који ће им омогућити да плаћају на одложено, у оквиру својих расположивих средстава и без потребе да се додатно задужују у банци коришћењем кредита, омогућено је плаћање на рате Дина дебитним картицама.

Плаћање на рате дебитним Дина картицама, са аспекта трошкова за корисника, има све предности плаћања чековима грађана, при чему је само плаћање на продајном месту неупоредиво једноставније и брже, јер је потребно само да се корисник определи за број рата, а трансакција се даље реализује као трансакција платном картицом на ПОС терминалу. Једна од предности плаћања на рате Дина дебитним картицама јесте та што се за ове трансакције не обрачунава камата нити постоје друге накнаде за корисника у вези са одложеним плаћањем.

Такође, трговци код којих је омогућено плаћање на рате дебитним Дина картицама препознали су вишеструке предности овог сервиса, будући да се плаћање одвија брзо и ефикасно, те не узрокује задржавања на каси, која су типична за плаћање чековима, а како су трошкови за обраду трансакција у систему DinaCard далеко нижи него у интернационалним картичним системима, код плаћања Дина картицом на одложено или на рате трговци плаћају знатно нижу трговачку накнаду у односу на сличне производе картица иностраних картичних система, што Дина картицу чини првим избором код трговаца и за ову врсту плаћања.

У трећем тромесечју 2023. године, остварен је промет на основу плаћања на рате Дина картицама у укупном износу од 2,6 милијарди динара, што је повећање за 37% у односу на треће тромесечје 2022. године, док је број трансакција износио 310.342 трансакције, што је за 31% више него у истом тромесечју 2022. године.

У трећем тромесечју текуће године укупан број рата је око 1,4 милиона, што је за 32% више рата него у истом периоду претходне године.

Плаћање на рате без камате дебитном Дина платном картицом у овом тренутку својим корисницима омогућавају три банке, а више информација и списак трговаца који пружају ову могућност својим купцима можете погледати на интернет страници Банке Поштанскa штедионицaBance Intesa и NLB Komercijalne banke.

Корисници Дина картица наведених банака могу плаћати на рате на преко 14.000 продајних места у Републици Србији.

За више информација о националној картици позивамо вас да посетите интернет презентацију система DinaCard.

Сектор за платни систем