Контакт

  1. Народна банка Србије
  2. Сектор за платни систем
  3. Одељење за производе и пословну подршку DinaCard система
  4. Адреса: Краља Петра 12, ПАК 104130 Београд
  5. Телефон: +381 11 33-38-010
  6. Имејл: platni.sistem@nbs.rs