Интернационална картица

Иако је DinaCard картица национална картица Републике Србије намењена доминантно за домаћу употребу, успостављањем сарадње са два велика интернационална картична система Народна банка Србије омогућила је издавање интернационалне DinaCard картице која се може користити и у иностранству.

DinaCard-DFS картица

discover2

DinaCard-UPI картица

unionpay