Погодности за кориснике DinaCard Картица

Поред плаћања на свим продајним местима у Србији која прихватају платне картице, подизања готовине на банкоматима, плаћања на веб сајтовима домаћих трговаца и плаћања обавеза према држави на шалтерима филијала Управе за трезор, корисницима националне картице у појединим банкама омогућене су посебне погодности. Позивамо вас да редовно посећујете наш сајт како бисте увек били информисани о погодностима и акцијама које спроводе банке издаваоци Дина картице.

Банка Поштанска штедионица – плаћање на рате дебитном картицом

Свим корисницима дебитних DinaCard картица Банке Поштанска штедионица на располагању је могућност куповине под изузетно повољним условима – корисници националне картице могу плаћати на одложено до шест рата без накнада и камате на преко 2.000 продајних места широм Србије. Број продајних места је у сталном порасту, а међу њима су ИКЕА, Гигатрон, Техноманија, Матис, Ђак спорт, Универекспорт, Тргопромет, Win-Win, Аман, Меркатор, Рода, Идеа и други.

Плаћање на рате овом картицом има све предности плаћања чековима, али је знатно брже и једноставније – нема чекања на каси и временски захтевног исписивања чекова, као ни ограничења потрошње по чеку, а број рата корисник одређује сам при куповини. Да би корисник искористио могућност плаћања на рате, потребно је да се на продајном месту које пружа услугу определи за број рата.

Више информација и целокупан списак трговаца код којих постоји могућност плаћања на рате дебитном DinaCard картицом Банке Поштанскa штедионицa можете пронаћи на веб-сајту Банке Поштанска штедионица

Банка Поштанска штедионица – АМСС лојалти картица

АМСС картица је истовремено чланска картица АМСС-а и DinaCard платна картица, а настала је као резултат пословне сарадње Ауто-мото савеза Србије и Банке Поштанска штедионица. Учлањењем у АМСС и куповином одређеног пакета услуга корисници добијају АМСС картицу и остварују право на њену платну функцију. Овом картицом члановима АМСС-а омогућено је да на продајним местима код АМСС партнера широм Србије обележеним знаком ''Плати и уштеди!'' остваре попусте приликом плаћања. Уштеда, односно попуст, остварује се тако што се новчани износ у висини оствареног попуста уплаћује на рачун картице. И на свим осталим продајним местима у земљи обележеним DinaCard знаком поменута картица може да се користи за плаћање као свака друга DinaCard картица.

АМСС платна картица је припејд картица, допуњива је неограничен број пута, а користи се до износа расположивих средстава, која су уплаћена на рачун картице. За више информација о АМСС платној картици посетите веб-сајт Банке Поштанска штедионица

Комерцијална банка – плаћање на рате кредитном картицом

Комерцијална банка је својим корисницима DinaCard кредитних картица омогућила плаћање на више једнаких месечних рата без камате, на преко 1700 продајних места. Ако се кредитна картица користи на ПОС терминалу Комерцијалне банке код трговаца са којима банка има закључен уговор о сарадњи, у зависности од договора са трговцем, могуће је извршити плаћање у једнаким месечним ратама без камате, што представља одличу замену за чек јер пружа исте погодности, уз једноставније и брже извршено плаћање.

Плаћање на рате без камате представља додатну услугу, коју корисници могу, али не морају да искористе. С обзиром на то да је кредитна DinaCard картица Комерцијалне банка револвинг картица, када се одабере опција плаћања на рате трансакција се дели на број рата који је договорен са трговцем и не улази у обрачун главнице за револвинг модел наплате.

За више информација о плаћању на рате DinaCard кредитним картицама Комерцијалне банке посетите веб-сајт Комерцијалне банке

Комерцијална банка – ДИС кобренд картица

Комерцијална банка и компанија ДИС успоставиле су сарадњу чији је резултат DinaCard кобренд картица која корисницима пружа могућност одложеног плаћања на 90 дана, када се плаћање обавља у продајним објектима компаније ДИС и њених франшизаната на ПОС терминалима Комерцијалне банке. Картица функционише по принципу одобреног месечног лимита, који се утврђује на основу зараде која се прима на рачун отворен у Комерцијалној банци и оцене укупног бонитета клијента. Поред основне, корисник може захтевати издавање до две додатне картице (које су везане за лимит основне картице). Значајно је напоменути да је првих 60 дана одлагање бесплатно, док Комерцијална банка зарачунава камату од 1,20% на месечном нивоу за период од 61. до 90. дана.

За више информација о ДИС кобренд DinaCard картици посетите веб-сајт Комерцијалне банке

Credit Agricole банка – А ПЛУС кредитна картица (сарадња са компанијом АМАН)

А ПЛУС кредитна картица резултат је сарадње Credit Agricole банке и компаније Аман и она пружа могућност одложеног плаћања до 40 дана уз попуст од 5% у свим Аман и Интер Аман објектима. У зависности од износа куповине, плаћање је омогућено на 3, 6, 9 или 12 рата за све износе преко 2.999 РСД. А ПЛУС кредитна картица, као и све остале DinaCard картице, омогућује плаћање на свим продајним местима у земљи обележеним ознаком DinaCard, на домаћим веб продавницама, док је за кориснике ове картице могуће подизање готовине на банкоматима у земљи уз поделу износа до 12 рата.

За куповину А ПЛУС кредитном картицом наплаћује се једнократна провизија и то 3% за све куповине на 3 и 6 рата, и 5% за куповине на 9 и 12 рата. Приликом измиривања обавеза, корисници могу одабрати измиривање обавеза до сваког 10-ог у месецу без камате или могу сами дефинисати износ отплате, по револвинг принципу, са каматом на остатак дуга.

За више информација о А ПЛУС кредитној картици посетите веб-сајт Credit Agricole банке

Банка Интеза – попусти за плаћање картицама

Банка Интеза је, у оквиру кампање којом се промовишу погодности за плаћање платним картицама, својим корисницима DinaCard платних картица омогућила попусте до 25% код трговаца – партнера банке. Корисници националне картице попусте могу остварити приликом куповине књига, обуће, одеће, намештаја, беле технике, затим приликом плаћања путовања, као и плаћања на интернету.

Кампања ће трајати до краја године, а за више детаља о попустима посетите веб-сајт Банке Интеза

Војвођанска банка – попусти и погодности за плаћање картицама

Војвођанска банка је својим клијентима, корисницима платних картица (између осталог и корисницима националне Динакард картице), омогућила попусте и погодности, који се првенствено односе на попусте за медицинске услуге и путовања.

Комплетан списак продајних објеката где се може остварити попуст за плаћање картицама Војвођанске банке може се пронаћи навеб-сајту Војвођанске банке