О нама

DinaCard картица је национална платна картица Републике Србије која се користи за плаћање робе и услуга и за подизање готовог новца. У оквиру додатних услуга за кориснике, картица се може користити за плаћање путем мобилног телефона, плаћање на интернету и плаћање директно на шалтерима Управе за трезор.

DinaCard систем је основан у 2003. години, као резултат сарадње Народне банке Србије с пословним банкама. Циљ његовог покретања био је убрзани развој безготовинског начина плаћања, смањење готовине у новчаној маси и сузбијање сиве економије. Креирањем националне картице великом броју банака које нису биле укључене у интернационалне системе омогућено је да, без великих материјалних улагања, својим клијентима понуде платну картицу која се може користити на целокупној прихватној мрежи у Србији (од децембра 2010. године картица се може користити и у иностранству). Истовремено, водило се рачуна о томе да национална картица буде приступачна грађанима, као и да међубанкарске провизије буду у складу са условима на српском тржишту.

DinaCard системом управља Народна банка Србије.

Важни датуми: