Kontakt

    Kontakt podaci

  1. Narodna banka Srbije
  2. Sektor za platni sistem
  3. Odeljenje za proizvode i poslovnu podršku DinaCard sistema
  4. Adresa: Nemanjina 17, 11 000 Beograd
  5. Telefon: +381 11 33-38-054
  6. Imejl: platni.sistem@nbs.rs