Контакт

    Контакт подаци

  1. Народна банка Србије
  2. Сектор за платни систем
  3. Одељење за производе и пословну подршку DinaCard система
  4. Адреса: Немањина 17, 11 000 Београд
  5. Телефон: +381 11 33-38-054
  6. Имејл: platni.sistem@nbs.rs