Интернационална DinaCard картица

Интер - национална DinaCard картица

Иако је DinaCard картица национална картица Републике Србије намењена доминантно за домаћу употребу, успостављањем сарадње са два велика интернационална картична система Народна банка Србије омогућила је издавање интернационалне DinaCard картице која се може користити и у иностранству.