11.10.2023.

Увођење бесконтактне технологије у систему DinaCard

Народна банка Србије обавештава грађане да непрекидно спроводи активности усмерене ка унапређењу функционалности националне Дина картице. Најновије унапређење националне Дина картице у складу је са актуелним трендовима у области платних картица – Народна банка Србије најављује увођење бесконтактне технологије у систему DinaCard.

У складу с планираним активностима, до 31. марта 2024. године, банке прихватиоци ће омогућити прихватање бесконтактне Дина картице на целокупној мрежи DinaCard, док ће од 1. јуна 2024. године све банке издаваоци почети да издају бесконтактне Дина картице.

Бесконтактна плаћања су постала реалност и на нашем тржишту и све чешћи су избор корисника. Једноставност бесконтактног плаћања огледа се у томе што приликом плаћања корисник картицу само приноси терминалу без уношења ПИН-а. Са аспекта безбедности важно је имати у виду да Дина бесконтактне картице омогућавају плаћање на продајном месту без уноса ПИН-а за трансакције до 6.000 динара, док ће за веће износе бити неопходан унос ПИН-а на ПОС терминалу.

Не тако велики број земаља може се похвалити националним картичним системом и степеном његовог развоја у мери у којој то може Република Србија последњих неколико година. С тим у вези, Народна банка Србије подсећа грађане да коришћење националне платне картице доноси значајне погодности и предности за друштво у целини и из тог разлога су национални картични системи присутни на великом броју развијених тржишта у свету – у Немачкој, Француској, Данској, Шпанији, Италији, Норвешкој, Белгији и др., а значај постојања националних картичних система је вишеструк:

  • Трошкови које банке имају према националним картичним системима нижи су од интернационалних, а с обзиром на то да се у пракси трошкови преваљују на кориснике – трговце (путем трговачке накнаде) и грађане (путем услуга одржавања текућег рачуна и сл.), смањују се и трошкови које плаћа друштво у целини;
  • Средства наплаћена за услуге националним платним картицама остају у земљи и не представљају новчани одлив из земље, већ напротив – доприносе националној привреди;
  • Услуге су прилагођене локалним потребама;
  • Обезбеђује се независност финансијског система – извршавање трансакција платним картицама не зависи од једностраних одлука картичних система (који су приватне компаније), јер се обрада и нетирање трансакција картицама интернационалних картичних система извршава ван Републике Србије;
  • Домаћи системи се боље прилагођавају потребама домаћих купаца и трговаца развојем нових производа (финансијска инклузија), а тиме се безготовинска плаћања чине доступнијим и грађанима и привреди, а један од успешних примера јесте плаћање на рате дебитном картицом, која је пандан чековима;
  • Ствара се већа конкуренција – спречава се стварање монопола и дуопола, који су карактеристични за тржишта платних картица (банке имају више избора, интернационални картични системи не могу наметати неповољне услове пословања).

Имплементацијом бесконтактне технологије у систему DinaCard, идући у корак са захтевима тржишта, стварају се могућности за развијање плаћања путем мобилних новчаника и других дигиталних начина плаћања, што ће oмогућити да платна картица Дина и даље остане први избор трговаца и корисника платних картица.

Сектор за платни систем