07.03.2023.

Успеси националног картичног DinaCard система бележе раст и у години за нама

На основу оствареног бројa и вредности трансакција у DinaCard систему у 2022. години може се закључити да је иза нас још једна успешна година у којој су остварени позитивни резултати код коришћења националне Дина платне картице.

У претходној години, у DinaCard систему настављен је раст броја трансакција  – број реализованих трансакција на физичким продајним местима повећан је за 20%, а  на интернет продајним местима за око 66% у односу на 2021. годину. Томе је допринео и раст броја интернет продајних места која прихватају Дина платне картице. У овом тренутку 1.800 интернет продајних места прихвата Дина картице, док се ове картице прихватају на практично свим ПОС терминалимa и банкоматима у прихватној мрежи.

Народна банка Србије подсећа грађане да коришћење националне платне картице доноси значајне погодности и предности за друштво у целини и стога су национални картични системи присутни на великом броју развијених тржишта у свету – у Немачкој, Француској, Данској, Шпанији, Италији, Норвешкој, Белгији и др., а значај постојања националних картичних система је вишеструк:

  • Нижи трошкови које банке имају према националним картичним системима у односу на интернационалне, с обзиром на то да се у пракси трошкови преваљују на кориснике- трговце (преко трговачке накнаде) и грађане (преко услуга одржавања текућег рачуна и сл.), смањују се и трошкови које плаћа друштво у целини;
    На пример, трошкови банака према интернационалним картичним системима у 2019. и 2020. години били су преко 100 милиона евра, односно преко 95% укупног прихода свих картичних система на тржишту, док су у том периоду имали 75% учешћа у укупном промету. Трошкови банака према националном картичном систему у истом периоду износили су 5,6 милиона евра, односно мало изнад 5% укупног прихода свих картичних система на тржишту, при чему је у наведеном периоду национални картични систем имао 25% учешћа у укупном промету;
  • Средства наплаћена за услуге националним платним картицама остају у земљи и не представљају новчани одлив из земље, већ, напротив, доприносе националним привредама;
  • Услуге су прилагођене локалним потребама;
  • Обезбеђују независност финансијског система – извршавање трансакција платним картицама не зависи од једностраних одлука картичних система (који су приватне компаније), јер се обрада и нетирање трансакција картицама интернационалних картичних система извршава ван Републике Србије;
  • Финансијска инклузија – домаћи системи се боље прилагођавају потребама домаћих купаца и трговаца развојем нових производа, а тиме се безготовинска плаћања чине доступнијим и грађанима и привреди, а један од успешних примера јесте плаћање на рате дебитном картицом, која је пандан чековима;
  • Већа конкуренција – спречава се стварање монопола/дуопола, који су карактеристични за тржишта платних картица (банке имају више избора, интернационални картични системи не могу наметати неповољне услове пословања).

Списак продајних места на којима можете плаћати домаћом картицом на интернету можете пронаћи на сајту dinacard.rs

На иницијативу Народне банке Србије да се корисницима понуди безготовински платни инструмент који ће им омогућити да плаћају на одложено, у оквиру својих расположивих средстава и без потребе да се додатно задужују у банци коришћењем кредита, омогућено је плаћање на рате Дина дебитним картицама. Како су трошкови за процесирање трансакција у DinaCard систему  далеко нижи него у интернационалним картичним системима, код плаћања Дина картицом на одложено или на рате трговци плаћају знатно нижу трговачку накнаду у односу на сличне производе картица иностраних картичних система, што ову картицу чини првим избором код трговаца и за ову врсту плаћања. У 2022. години промет коришћењем овог платног инструмента повећан је за 32% у односу на 2021. годину.

Плаћање на рате без камате дебитном Дина платном картицом у овом тренутку својим корисницима омогућавају три банке на нашем тржишту – Банка Поштанска штедионица, NLB Komercijalna banka и Banca Intesa.

Картична инфраструктура и у претходној години наставила је успешан развој повећањем капацитета прихватне мреже и прихватањем платне картице кинеског картичног система UnionPay, коју сада све банке прихватају на својим банкоматима, као и на већем делу прихватне мреже ПОС терминала. Започете су и активности на омогућавању прихватања платних картица америчког картичног система Discover Financial Services у Републици Србији.

Уз све наведено, подсећамо да је DinaCard платни систем, у сарадњи с Банком Поштанском штедионицом, Уникредит банком и компанијама НИС Петрол и Меркатор Србија, омогућио корисницима нову и модерну функционалност која им олакшава подизање готовог новца без одласка до банкомата или шалтера банке, што је од посебног значаја за становништво у местима у којима не постоје инсталирани банкомати нити филијале или експозитуре банака. Реч је о сервису „Подигни динаре”, који корисницима омогућава да приликом плаћања на свим бензинским станицама НИС Петрола и Газпрома или куповином у продајним објектима Меркатор/Рода/Идеа подигну и готов новац, и то у износу до 5.000 динара, без додатних трошкова. Поред наведених користи за власнике Дина картица, ова услуга значајна је и за трговце, јер смањује време потребно за управљање, као и трошкове управљања готовином, односно смањује се износ готовине у благајни, будући да се она, исплатом потрошачу, претвара у новац на рачуну трговца, чиме трговац овај део пазара уплаћује на рачун. Истовремено, понуда сервиса „Подигни динаре” увећава конкурентност трговаца, јер представља могућност за привлачење додатног броја потрошача у продајни објекат.

Приказани резултати потврђују да је национална Дина картицa први избор код корисника платних картица, као и најпожељнија картица код трговаца, односно да представља најисплативији избор за све учеснике на домаћем тржишту платних услуга.

Кабинет гувернера