O nama

DinaCard kartica je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovog novca. U okviru dodatnih usluga za korisnike, kartica se može koristiti za plaćanje putem mobilnog telefona, plaćanje na internetu i plaćanje direktno na šalterima Uprave za trezor.

DinaCard sistem je osnovan u 2003. godini, kao rezultat saradnje Narodne banke Srbije s poslovnim bankama. Cilj njegovog pokretanja bio je ubrzani razvoj bezgotovinskog načina plaćanja, smanjenje gotovine u novčanoj masi i suzbijanje sive ekonomije. Kreiranjem nacionalne kartice velikom broju banaka koje nisu bile uključene u internacionalne sisteme omogućeno je da, bez velikih materijalnih ulaganja, svojim klijentima ponude platnu karticu koja se može koristiti na celokupnoj prihvatnoj mreži u Srbiji (od decembra 2010. godine kartica se može koristiti i u inostranstvu). Istovremeno, vodilo se računa o tome da nacionalna kartica bude pristupačna građanima, kao i da međubankarske provizije budu u skladu sa uslovima na srpskom tržištu.

DinaCard sistemom upravlja Narodna banka Srbije.

Važni datumi: