Трговци - акцептанти

Будући да се платне картице у Србији користе сваким даном све више, за трговце је веома важно да на време омогуће прихватање платних картица на својим продајним местима. Ако сте трговац и заинтересовани за прихватање DinaCard платних картица, обратите се својој банци како бисте склопили уговор о прихватању картица.

Омогућавањем коришћења DinaCard платних картица на свом продајном месту отварате себи нове могућности увећања промета, будући да је до сада издато 2 милиона DinaCard платних картица. Истраживања су показала да грађани имају навику да приликом плаћања „пластиком” троше више новца него приликом плаћања у готовини, што иде у прилог вашој заради. Корисници картица, наиме, нису ограничени на износ новца који имају у новчанику у тренутку куповине, а нема ни потребе да одлазе до банкомата како би подигли готовину. Прихватање картица умањује ваше трошкове и штеди време потребно за манипулацију готовином и умногоме побољшава услугу коју пружате купцима. На касама, продавци, као ни купци, више не морају да се замарају трагањем за ситним новцем, код нас тако уобичајеним приликом свакодневних куповина. Исто тако, смањена је могућност грешке при враћању кусура с обзиром на то да се с рачуна скида тачан износ, те нема потребе за кусуром.

Међубанкарске провизије у DinaCard систему најниже су на домаћем тржишту, што представља основ да и трговачке провизије буду најниже, тако да ће ваши трошкови прихватања DinaCard платних картица бити минимални. Једном речју, прихватањем DinaCard картица добијате могућност да обезбедите себи већи промет и значајне уштеде на трговачкој провизији, а купцима савременију, квалитетнију и бржу услугу.

Прихватање DinaCard картице

Банка с којом сарађујете на пословима прихватања DinaCard платних картица у обавези је да вас информише и обучи о свим детаљима везаним за прихватање DinaCard картица. У продужетку текста пронаћи ћете информације о најважнијим корацима које треба следити приликом прихватања DinaCard платних картица.

  • Визуелна провера физичког изгледа картице и потписа на полеђини. Визуелна провера картице подразумева проверу предње стране картице и њене полеђине. Уколико приметите нешто сумњиво приликом визуелне провере, потребно је да позовете свој ауторизациони центар, објасните у чему је проблем и даље поступате у складу са упутствима оператера. Ову телефонску проверу треба извести на дискретан начин, ако је могуће без знања корисника картице.
  • Након успешне визуелне провере, картица се провлачи на ПОС терминалу, укуцава се износ и сачека одговор (износ се не уноси ако је ПОС терминал повезан с касом и аутоматски преузима износ плаћања).
  • Ако је трансакција одобрена, штампају се два рачуна (слипа), у супротном, узимају се у обзир инструкције на ПОС терминалу и поступа се у складу с њима.
  • Један слип даје се кориснику картице на потпис и потпис се упоређује с потписом на полеђини картице, с којим мора да се поклапа; потписани слип задржава трговац, а други примерак слипа, заједно с картицом, даје се кориснику (слип се не потписује уколико корисник на ПОС терминалу уноси свој ПИН).
  • У случају мПОС система, ако штампање рачуна није могуће, примерак рачуна се кориснику може доставити електронским путем.
Међубанкарске провизије у DinaCard систему

Међубанкарске провизије у DinaCard систему прилагођене су условима на домаћем тржишту. Будући да је међубанкарска провизија износ који за сваку обављену трансакцију банка прихватилац плаћа банци издаваоцу картице, оне је значајна за трговце јер чини део трговачке провизије. Иако трговачка провизија зависи и од других фактора, нижи износи међубанкарских провизија утичу и на то да трговачка провизија – провизија коју трговац за сваку трансакцију платном картицом на свом продајном месту плаћа банци прихватиоцу – буде нижа.

Основна међубанкарска провизија у DinaCard систему износи 0,83% износа за трансакције и најнижа је у односу на све остале картичне системе који послују на домаћем тржишту. У зависности од врсте трговца или услуге, постоје изузеци од ове стандардне провизије. То су најчешће следећи случајеви:

  • бензинске пумпе – 0,30%
  • плаћање комуналија (струја, вода, гас, канализација итд.) и рачуна за фиксни телефон – 0,4%