Trgovci - akceptanti

Budući da se platne kartice u Srbiji koriste svakim danom sve više, za trgovce je veoma važno da na vreme omoguće prihvatanje platnih kartica na svojim prodajnim mestima. Ako ste trgovac i zainteresovani za prihvatanje DinaCard platnih kartica, obratite se svojoj banci kako biste sklopili ugovor o prihvatanju kartica.

Omogućavanjem korišćenja DinaCard platnih kartica na svom prodajnom mestu otvarate sebi nove mogućnosti uvećanja prometa, budući da je do sada izdato 2 miliona DinaCard platnih kartica. Istraživanja su pokazala da građani imaju naviku da prilikom plaćanja „plastikom” troše više novca nego prilikom plaćanja u gotovini, što ide u prilog vašoj zaradi. Korisnici kartica, naime, nisu ograničeni na iznos novca koji imaju u novčaniku u trenutku kupovine, a nema ni potrebe da odlaze do bankomata kako bi podigli gotovinu. Prihvatanje kartica umanjuje vaše troškove i štedi vreme potrebno za manipulaciju gotovinom i umnogome poboljšava uslugu koju pružate kupcima. Na kasama, prodavci, kao ni kupci, više ne moraju da se zamaraju traganjem za sitnim novcem, kod nas tako uobičajenim prilikom svakodnevnih kupovina. Isto tako, smanjena je mogućnost greške pri vraćanju kusura s obzirom na to da se s računa skida tačan iznos, te nema potrebe za kusurom.

Međubankarske provizije u DinaCard sistemu najniže su na domaćem tržištu, što predstavlja osnov da i trgovačke provizije budu najniže, tako da će vaši troškovi prihvatanja DinaCard platnih kartica biti minimalni. Jednom rečju, prihvatanjem DinaCard kartica dobijate mogućnost da obezbedite sebi veći promet i značajne uštede na trgovačkoj proviziji, a kupcima savremeniju, kvalitetniju i bržu uslugu.

Prihvatanje DinaCard kartice

Banka s kojom sarađujete na poslovima prihvatanja DinaCard platnih kartica u obavezi je da vas informiše i obuči o svim detaljima vezanim za prihvatanje DinaCard kartica. U produžetku teksta pronaći ćete informacije o najvažnijim koracima koje treba slediti prilikom prihvatanja DinaCard platnih kartica.

  • Vizuelna provera fizičkog izgleda kartice i potpisa na poleđini. Vizuelna provera kartice podrazumeva proveru prednje strane kartice i njene poleđine. Ukoliko primetite nešto sumnjivo prilikom vizuelne provere, potrebno je da pozovete svoj autorizacioni centar, objasnite u čemu je problem i dalje postupate u skladu sa uputstvima operatera. Ovu telefonsku proveru treba izvesti na diskretan način, ako je moguće bez znanja korisnika kartice.
  • Nakon uspešne vizuelne provere, kartica se provlači na POS terminalu, ukucava se iznos i sačeka odgovor (iznos se ne unosi ako je POS terminal povezan s kasom i automatski preuzima iznos plaćanja).
  • Ako je transakcija odobrena, štampaju se dva računa (slipa), u suprotnom, uzimaju se u obzir instrukcije na POS terminalu i postupa se u skladu s njima.
  • Jedan slip daje se korisniku kartice na potpis i potpis se upoređuje s potpisom na poleđini kartice, s kojim mora da se poklapa; potpisani slip zadržava trgovac, a drugi primerak slipa, zajedno s karticom, daje se korisniku (slip se ne potpisuje ukoliko korisnik na POS terminalu unosi svoj PIN).
  • U slučaju mPOS sistema, ako štampanje računa nije moguće, primerak računa se korisniku može dostaviti elektronskim putem.
Međubankarske provizije u DinaCard sistemu

Međubankarske provizije u DinaCard sistemu prilagođene su uslovima na domaćem tržištu. Budući da je međubankarska provizija iznos koji za svaku obavljenu transakciju banka prihvatilac plaća banci izdavaocu kartice, one je značajna za trgovce jer čini deo trgovačke provizije. Iako trgovačka provizija zavisi i od drugih faktora, niži iznosi međubankarskih provizija utiču i na to da trgovačka provizija – provizija koju trgovac za svaku transakciju platnom karticom na svom prodajnom mestu plaća banci prihvatiocu – bude niža.

Osnovna međubankarska provizija u DinaCard sistemu iznosi 0,83% iznosa za transakcije i najniža je u odnosu na sve ostale kartične sisteme koji posluju na domaćem tržištu. U zavisnosti od vrste trgovca ili usluge, postoje izuzeci od ove standardne provizije. To su najčešće sledeći slučajevi:

  • benzinske pumpe – 0,30%
  • plaćanje komunalija (struja, voda, gas, kanalizacija itd.) i računa za fiksni telefon – 0,4%