Šta je DinaCard?

DinaCard kartica je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovog novca. U okviru dodatnih usluga za korisnike, kartica se može koristiti za plaćanje putem mobilnog telefona, plaćanje na internetu i plaćanje direktno na šalterima Uprave za trezor...


Korisnici kartica Korisnici kartica

Korisnici kartica

DinaCard kartica je domaća, nacionalna platna kartica koja može da se koristi za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovog novca. Korisnici DinaCard platnih kartica mogu biti fizička i pravna lica.

Trgovci - akceptanti Trgovci - akceptanti

Trgovci - akceptanti

Omogućavanjem korišćenja DinaCard platnih kartica na svom prodajnom mestu otvarate sebi nove mogućnosti uvećanja prometa, budući da je do sada izdato 2 miliona DinaCard platnih kartica.

Banke i druga pravna lica Banke i druga pravna lica

Banke i druga pravna lica

U DinaCard sistemu mogu da učestvuju poslovne banke, drugi pružaoci platnih usluga i pravna lica specijalizovana za poslove procesiranja transakcija i izrade i personalizacije kartica.